Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.143, DOI: 10.7862/rb.2016.143

ANALIZA I OCENA STRAT WODY WODOCIĄGU MIASTA MIELCA

Klaudia KUJAWSKA, Janusz RAK

DOI: 10.7862/rb.2016.143

Streszczenie

W celu obniżenia kosztów związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, należy przeprowadzać działania modernizacyjne, opierając je na analizie dotyczącej strat wody. W pracy przedstawiono analizę i ocenę strat wody, przeprowadzoną na podstawie danych udostępnionych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu. Otrzymane dane dotyczą struktury sieci wodociągowej miasta Mielca oraz bilansu ilościowego wody w latach 2012-2014. Na tej podstawie wyznaczono podstawowe wskaźniki strat wody według International Water Association. Wyznaczono następujące wskaźniki start wody: procentowy (WS), jednostkowy start rzeczywistych (RLB), objętości wody niedochodowej (MRWB), start nieuniknionych (UARL), infrastrukturalny indeks wycieków (ILI). Na podstawie kategorii podanych prze IWA, możemy zauważyć, że w roku 2014 mielecka sieć wodociągowa zaliczała się do sieci o bardzo dobrym stanie technicznym. Otrzymane wartości wskaźników strat wody w mieleckim systemie wodociągowym są porównywalne do wartości wskaźników uzyskanych w innych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Kowalczyk A., Mielec, w: Nowicki Z. (red.), Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Wody podziemne miast Polski. Miasta powyżej 50000 mieszkańców. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009, s. 219-235.
  2. Kujawska K., Praca magisterska: Analiza i ocena zaopatrzenia w wodę miasta Mielca. Rzeszów 2016.
  3. Materiały udostępnione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu.
  4. Piechurski F., Sposoby zmniejszania strat wody. Rynek Instalacyjny, nr 11 i 12, 2011, s. 74-76, 72-75.
  5. Rak J., Problematyka ryzyka w wodociągach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
  6. Rak J. Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta krosna, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 61 (1/2015), s. 225-232 DOI: 10.7862/rb.2014.15.
  7. Rak, J., Pietrucha-Urbanik, K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.
  8. Rak J., Tunia A., Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Instal 2012, 5, s. 42-45.
  9. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Preventive maintenance and reliability of water supply system elements. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 429-436. DOI: 10.7862/rb.2015.126.
  10. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10/2012, s. 452-454.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA I OCENA STRAT WODY WODOCIĄGU MIASTA MIELCA

AUTORZY:
Klaudia KUJAWSKA (1)
Janusz RAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.143

SŁOWA KLUCZOWE:
straty wody, wskaźniki strat wody, zużycie wody, system zaopatrzenia w wodę

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/580

DOI:
10.7862/rb.2016.143

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.143

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-09-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności