Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.134, DOI: 10.7862/rb.2016.134

ASSESSMENT OF DIVERSITY OF POLISH VOIVODSHIPS BY LEVEL OF GAS PIPELINE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT USING MULTIDIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

Marek URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2016.134

Abstract

In the paper differentiation of gas pipeline infrastructure development in the Polish voivodships was presented. To illustrate this diversity the method of cluster analysis is used, obtained on the basis of statistical data collected by the Central Statistical Office (CSO). In order to conduct a preliminary review procedure for classification of individual provinces in relation to the assessment of the development of gas pipeline infrastructure linear classification was used, involved determining synthetic measure, which is the average of the variable components, through which voivodships were ordered. In order to estimate the distance between the clusters the variance analysis was used with the implementation of the Ward method. The analysis was performed on the basis of the following indicators: average increase in length of the gas network (an average for the total voivodoship 164.2 km), growth of the gas network in comparison to the first year of observation (123%), number of gas connections per 1 km of gas pipe (18.87 no∙km-1), the length of the network per unit area (5.37 m∙ha-1), intensity of network loading (84.15 m3∙d-1∙km-1), inhabitants having access to the gas system in % of total population (51.33%). In the analysis five clusters were grouped. Critical value was determined and segregation of individual clusters was made, taking into account the dominant parameters.

Full text (pdf)

References

 1. Dieckhoener C., Lochner S., Lindenberger D.: Simulating the Effects of European Natural Gas Infrastructure Developments, Oil Gas-European Magazine, 36(4) 2010, pp. 174-185.
 2. Dilaver O., Dilaver Z., Hunt L.C.: What drives natural gas consumption in Europe? Analysis and projections. Journal of Natural Gas Science and Engineering, (19)2014, 125-36.
 3. Franco A., Fantozzi F. Analysis and clustering of natural gas consumption data for thermal energy use forecasting, Journal of Physics Conference Series, 655, 2015, 012020, DOI: 10.1088/1742-6596/655/1/012020.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne za lata 2005-2014.
 5. Gorczyca M. Statystyczne wskaźniki energetyczne 27 krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej (UE), Energetyka, Nr 5/2013.
 6. Gorczyca, M. Stan rozwoju gazownictwa - statystyczne spektrum, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 5/2010.
 7. Huang Z., Yu H., Peng Z., Zhao M., 2015. Methods and tools for community energy planning: A review. Renew. and Sust. Energy Reviews, (42)2015, 1335-1348.
 8. Hellwig Z.: Zarys ekonometrii, PWE, Warszawa 1973.
 9. Marek T.: Analiza skupień w badaniach empirycznych. PWN, Warszawa 1989.
 10. Ozturk I., Al-Mulali U.: Natural gas consumption and economic growth nexus: Panel data analysis for GCC countries, Renewable & Sustainable Energy Reviews, (51)2015, pp. 998-1003.
 11. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH, Warszawa 2009.
 12. Pietrucha-Urbanik K, Tchórzewska-Cieślak B. Water Supply System operation regarding consumer safety using Kohonen neural network; in: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon – Steenbergen et al. (Eds), Taylor & Francis Group, London 2014: 1115-1120.
 13. Ward J. H.: Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58(3)1963, pp. 236-244.
 14. Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Ecological aspects of the natural gas use, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 409-417. DOI: 10.7862/rb.2015.29.
 15. Urbanik M., Tchórzewska-Cieślak B.: Podstawy analizy niezawodności funkcjonowania instalacji wykorzystujących gaz ziemny, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 419-431. DOI: 10.7862/rb.2015.30.

About this Article

TITLE:
ASSESSMENT OF DIVERSITY OF POLISH VOIVODSHIPS BY LEVEL OF GAS PIPELINE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT USING MULTIDIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

AUTHORS:
Marek URBANIK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Politechnika Rzeszowska

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.134

KEY WORDS AND PHRASES:
cluster analysis, indicators of equipment in gas networks, multidimensional comparative analysis

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/571

DOI:
10.7862/rb.2016.134

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.134

RECEIVED:
2016-06-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności