Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.128, DOI: 10.7862/rb.2016.128

PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Danuta PROSZAK, Patrycja BARŁOWSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.128

Streszczenie

W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Adamkiewicz Ł.: Spalanie węgla w domowych piecach zagrożenia zdrowotne. Broszura Health and Environment Alliance (HEAL), Heal., czerwiec 2014.
  2. Budny J.: Energetyczna i ekologiczna ocena biomasy drzewnej na tle paliw konwencjonalnych. Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energy, Białystok 2005, s. 46-51.
  3. Dyrektywa 2001/77/WE z 27 września 2001 roku, w sprawie promocji produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródeł energii.
  4. Gołos P., Kaliszewski A.: Wybrane aspekty wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych. Leśne Prace Badawcze, Vol. 76 (1), 2015, s. 78-87.
  5. Grzybek A.: Potencjał biomasy możliwej do wykorzystania na produkcję pelet. „Czysta Energia” 6/2004.
  6.  Juliszewski T., Ogrzewanie biomasą, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2009.
  7. Lorenz U.: Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. Mat. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i Konferencje nr 64, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, s.97-112.
  8. Proszak-Miąsik, Boryło M.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w małych gospodarstwach rolnych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (JCEEA), t. XXXI, z. 61 (4/14), s.155-166.
  9. Proszak-Miąsik D., Nowak K., Rabczak S.: Wpływ współspalania biomasy z węglem na sprawność kotłów energetycznych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (JCEEA), t. XXXI, z. 61 (4/14), s. 144-154.
  10. Proszak-Miąsik D., Nowak K., Rabczak S.: Logistyka produkcji i dystrybucji roślin słomiastych, Logistyka 3/2015, s.1-6.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

AUTORZY:
Danuta PROSZAK (1)
Patrycja BARŁOWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.128

SŁOWA KLUCZOWE:
pelet, węgiel, koszty ogrzewania domu, biomasa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/565

DOI:
10.7862/rb.2016.128

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.128

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności