Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.125, DOI: 10.7862/rb.2016.125

ANALYSIS OF WATER CONSUMPTION CHANGEABILITY IN THE EXEMPLARY WATER SYSTEM

Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Adrian SZELIGOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.125

Abstract

In the paper the analysis of changes in water consumption in the city of Krosno on the basis of the operating data from the last decade was presented. Moreover, the characteristics of Krosno and the water supply system were presented. Water production analysis depending on the month and season was shown. Unit average daily water consumption per capita was calculated. The analysis showed that the demand for water in Krosno is subjected to fluctuations. The highest water demand was recorded in July and August and the lowest in November. Water consumption in Krosno is steadily declined, in 2006 it amounted to 6 397 594 m3/year, whereas in 2014 it was 5 392 777 m3/year. Major contribution to the decrease in water consumption in Krosno has industry where over 30% of total water consumption fell to 15%. Low water consumption is influenced by the high price of water, the use of local water supplies, as well as water saving. The calculated values were compared with the Regulation of the Infrastructure Minister concerning the average water consumption standards, corresponding to the fourth category of sanitary equipment. Krosno water supply network is continuously expanded and new connections are created so that more and more consumers have access to tap water (currently approx. 94% use the water supply network).

Full text (pdf)

References

 1. Dymaczewski Z., Sozański M.M. Wodociągi i kanalizacja w Polsce tradycja i współczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2002.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne za lata 1995-2014.
 3. Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J.: Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995-2005. Ochrona Środowiska 2007, vol. 29, nr 4. s. 29-34.
 4. http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 [dostęp: 06.01.2016].
 5. http://www.ekrosno.pl/holding/mpgk/zaklad_wodociagow_i_kanalizacji/ [dostęp: 18.12.2015].
 6. Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 7. Rak J.: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, z. 61 (1/14), 2014, s. 225-232. DOI:10.7862/rb.2014.15.
 8. Sobczyk M. Statystyka. Wydawnictwo PWN. Warszawa, 1996.
 9. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Dąbek M.: Analiza zużycia wody w miejscowości Stalowa Wola. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, z. 61 (1/14), 2014, s. 323-332. DOI:10.7862/rb.2014.22.
 10. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Mędrala A.: Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, z. 61 (4/14), 2014, s. 193-201. DOI:10.7862/rb.2014.144.
 11. Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K.: The analysis of the exploitation of the water network on the example of the Krosno water network [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne "Water Supply and Water Quality" - present issues", Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/ Wielkopolski, 2010,II, 119-128.

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF WATER CONSUMPTION CHANGEABILITY IN THE EXEMPLARY WATER SYSTEM

AUTHORS:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (1)
Adrian SZELIGOWSKI (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.125

KEY WORDS AND PHRASES:
water consumption, water production, water consumption indicators, changeability in water consumption

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/562

DOI:
10.7862/rb.2016.125

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.125

RECEIVED:
2016-06-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności