Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.124, DOI: 10.7862/rb.2016.124

ANALYSIS OF WATER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - A CASE STUDY OF THE EXEMPLARY WATER SUPPLY SYSTEM

Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Aneta BERNACKA

DOI: 10.7862/rb.2016.124

Abstract

The paper presents the characteristics of the water supply infrastructure in Lubaczów. Thereafter the analysis of the water supply infrastructure based on the collected operational data was performed. Indicators characterizing the water supply infrastructure in the years 1995-2014 were determined. In the analysis the following parameters were used: length of water supply network, the number of water supply connections, water consumption. The analysis was based on data get from the Central Statistical Office for 1995÷2014 [4]. The increase in the water supply network in Lubaczów in the considered period amounted 125,8%, while the average increase in the length of water supply network was 0,3 km/year, per one inhabitant falls 1,87-2,38 m of the water supply network. The value of the load intensity of the water supply system in the Podkarpackie region in the years 1995-2009, as opposed to Lubaczów, showed an increasing trend. The length of the water supply system per unit area was 0,88 km/km2 in 1995 and has grown to a value of 1,11 km/km² in 2014. The number of water supply connections leading to residential buildings and collective waterworks increased from 1299 in 1995 to 1903. In 2014, the increase amounted 146,5%. The average number of water supply connections per 1 km of water supply network in the years 1995-2014 was 65 no/km, while the difference between the maximum and minimum was 21 no/km, which shows a slight increase of this indicator.

Full text (pdf)

References

 1. Bergel T., Kaczor G., Bugajski P., Stan techniczny sieci wodociągowych w małych wodociągach województwa małopolskiego i podkarpackiego, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/IV/2013, s. 291-304.
 2. Dymaczewski Z., Sozański M.M. Wodociągi i kanalizacja w Polsce tradycja i współczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2002.
 3. Dziembowski Z., Poradnik wodociągi i kanalizacja. Ekonomika wodociągów i kanalizacji, Część IV, Wyd. Arkady, Warszawa 1971.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, Roczniki statystyczne za lata 1995-2014.
 5. Iwanejko R., Leń T.: Analiza uszkadzalności sieci wodociągowej eksploatowanej przez SPGK w Sanoku, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 153-166.
 6. Iwanek M., Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Mikołajuk P.: Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej  w układzie przestrzennym – studium przypadku, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), s. 167-183.
 7. Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Studia z Zakresu Inżynierii, nr 67. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010.
 8. Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.
 9. Mays W. L.: Reliability analysis of water distribution systems. American Society of Civil Engineers, New York 1989.
 10. Pergół S., Sokołowski J., Wody podziemne. Bilans zasobów eksploatacyjnych
  i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31.12.2011 r., Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
 11. Pietrucha–Urbanik K., Infrastruktura wodociągowa w województwie podkarpackim w latach 1995–2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 276, z. 58 (2/2011), s. 259-269.
 12. Pietrucha-Urbanik K.: Prioritizing water pipe renewal using fuzzy set theory, Journal of KONBiN 1(33)2015, p. 243-250. DOI 10.1515/jok-2015-032.
 13. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 28. Wydawn. Drukarnia Liber Duo Kolor, Lublin 2005.
 14. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Mędrala A.: Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t. XXXI, z. 61 (4/14), 2014, s. 193-201. DOI:10.7862/rb.2014.144.
 15. Wieczysty A.: Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Kraków 2001.

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF WATER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - A CASE STUDY OF THE EXEMPLARY WATER SUPPLY SYSTEM

AUTHORS:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (1)
Aneta BERNACKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.124

KEY WORDS AND PHRASES:
water supply infrastructure, water supply system development indicators, failure rate, water supply system

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/561

DOI:
10.7862/rb.2016.124

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.124

RECEIVED:
2016-06-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności