Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.120, DOI: 10.7862/rb.2016.120

ANALIZA STRAT WODY NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO WODOCIĄGU GRUPOWEGO

Anna MUSZ-POMORSKA, Małgorzata IWANEK, Paweł SUCHORAB, Agnieszka BRODACZEWSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.120

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza pracy wybranego wodociągu grupowego w latach 2003-2012 w aspekcie strat wody. Badany wodociąg zasilany jest z czerech ujęć zlokalizowanych w sąsiadujących z sobą miejscowościach. Łączna długość sieci wraz z przyłączami wynosi 489 km. Przewody wykonane są głównie z polichlorku winylu oraz polietylenu dużej gęstości. Obciążenie poszczególnych stref jest nierównomierne i waha się od 5,63 m3/(d·km) w strefie B do 16,45 m3/(d·km) w strefie A. Średnia produkcja wody w latach 2003-2012 wynosiła 598794,2 m3/rok. W pracy zastosowano standardowe metody badawcze – bilansowanie według International Water Association oraz metodę wskaźnikową. Wyznaczono procentowy wskaźnik strat wody (S), jednostkową objętość strat przypadającą na jednego mieszkańca (qSTR), jednostkowy wskaźnik strat wody (qsj), wskaźnik jednostkowych strat rzeczywistych, przy co najmniej 20 przyłączach przypadających na 1 km sieci (RLB), wskaźnik przecieków infrastruktury (ILI) oraz wskaźnik objętości wody niedochodowej (NRWB). Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z przedsiębiorstwa wodociągowego. Najwyższą wartość większości wskaźników strat wody zaobserwowano w 2005 roku, później nastąpił spadek ich wartości i w 2010 roku ponowny wzrost. Niska wartość ILI, we wszystkich strefach poniżej 1,5, świadczy o bardzo dobrym stanie technicznym sieci. Najwyższe straty wody zaobserwowano w strefie zasilanej z ujęcia B. Również dla tej strefy wartość wskaźnika RLB i NRWB jest najwyższa. Wyznaczone wskaźniki start wody są porównywalne do opublikowanych wartości, uzyskanych dla innych systemów wodociągowych i wskazują na zadowalający stan badanej sieci.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bauer A., Dietze G., Mueler W., Soine K.J.: Weideling, D. Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005.

[2] Bergel T.: Analiza wskaźnikowa start wody w sieci wodociągowej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (cz.1), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8, 2012, s. 322-325.

[3] Bergel T.: Analiza wskaźnikowa start wody w sieci wodociągowej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (cz.2), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2012, s. 413-415.

[4] Bergel T.: Skala i powody marnotrawstwa wody w wodociągach wiejskich, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9, 2009, s. 30-32.

[5] Boryczko K., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca, w Polska inżynieria środowiskowa pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej (red. J.Ozonek, A.Pawłowski) t.58/1, 2009, s. 27-33.

[6] Choma A., Iwanek M., Kowalska B., Kowalski D.: Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie, Instal 10 (355), 2014, s. 61-65.

[7] Dohnalik P., Jędrzejowski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody, LemTech, Kraków 2004.

[8] Farley M., Trow S.: Losses in Water Distribution Networks. A Practitioner’s Guide to Assessment, Monitoring and Control. IWA Publishing, 2003.

[9] Hotloś, H.: Analiza strat wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska 25 (1), 2003, s. 17-24.

[10] Iwanek M., Musz A., Kowalska B., Kowalski D., Chołody M.: Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym, Instal 1(369), 2016, s. 40-43.

[11] Kowalski D., Kowalska B., Kwietniew ski M., Sygacz-Adamska J.: Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego system dystrybucji wody w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, tom II (Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Red.). Poznań: PZITS Oddział Wielkopolski, 2012, s.77-92.

[12] Kwietniewski M.: Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych, Ochrona Środowiska 4(35), 2013, 9-16.

[13] Lambert A., Hirner W.: Losses from water supply systems. Standard terminology and recommended performance measures, IWA Blue Pages 2000.

[14] Merlo G.: Straty wody, wykrywanie i ocena. Wodomierze w komunalnych systemach wodociągowych, IWSA Workshop, Warszawa 1992.

[15] Piechurski F.: Działania zmierzające do ograniczenia strat wody w systemach jej dystrybucji. Napędy i sterowanie, nr 1, 2014, s 68-79.

[16] Rak J., Sypień Ł.: Analiza strat wody w wodociągu miasta Jasło, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t.XXX , 60(3), 2013, s,. 5-18. DOI: 10.7862/rb.2013.33.

[17] Siwoń Z., Cieżak J., Cieżak W.: Praktyczne aspekty badań strat wody w sieciach wodociągowych, Ochrona Środowiska 26 (4), 2004, s. 25-30.

[18] Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D.: Zarządzanie miejską infrastrukturą wodociągową, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury t. XXXI, z. 61 (1/14), 2014, s. 343-355, DOI:10.7862/Rb.2014.24.

[19] Zimoch I., Szymura E.: Klasyfikacja stref systemu dystrybucji wody według wskaźników strat wody i awaryjności sieci, Instal nr 7-8, 2013, s. 64-68.

[20] Żaba T., Langer A.: Monitoring strat wody elementem ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstwa. Napędy i Sterowanie 4, 2012, s. 100-103.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STRAT WODY NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO WODOCIĄGU GRUPOWEGO

AUTORZY:
Anna MUSZ-POMORSKA (1)
Małgorzata IWANEK (2)
Paweł SUCHORAB (3)
Agnieszka BRODACZEWSKA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska
(4) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.120

SŁOWA KLUCZOWE:
wskaźniki strat wody, bilans wody, metody IWA

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/557

DOI:
10.7862/rb.2016.120

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.120

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności