Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.117, DOI: 10.7862/rb.2016.117

ANALIZA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W OBIEGACH O RÓŻNYCH ROZWIĄZANIACH UKŁADÓW FILTRACYJNYCH

Edyta ŁASKAWIEC, Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Mariusz DUDZIAK

DOI: 10.7862/rb.2016.117

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki analiz fizykochemicznych oraz ocenę toksykologiczną wody z sześciu obiegów basenowych. Podstawową różnicą w zastosowanych technologiach wody obiegowej jest sposób jej filtracji. Do oceny jakościowej wybrano filtry ciśnieniowe o wypełnieniu piaskowo-antracytowy oraz z Aktywnego Szkła Filtracyjnego AFM®, a także filtr podciśnieniowy z ziemią okrzemkową. Ponadto obiekty badań charakteryzowały się zróżnicowanym przeznaczeniem niecek basenowych. Ocenę toksykologiczną przeprowadzono  w oparciu o test inhibicji bioluminescencji bakterii - Microtox® oraz biotest przeżywalności skorupiaków Daphnia magna. Analiza fizykochemiczna próbek wody basenowej wskazuje na duże zróżnicowanie jej jakości. W większości punktów poboru próbek wody stwierdzono stężenia chloru wolnego i związanego przekraczające wartości dopuszczalne, określone w DIN 19643 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wyniki przeprowadzonych biotestów wskazują na wysoką toksyczność wody basenowej w stosunku do organizmów testowych. Wrażliwość użytych organizmów wskaźnikowych na związki występujące w badanych próbkach była zbliżona. Wsparcie analizy fizykochemicznej przy pomocy narzędzi toksykologicznych umożliwia pełniejszy opis jakości wody basenowej. Przedstawione wyniki badań pokazują, że zachowanie odpowiedniej jakości wody basenowej, zgodnej z rygorystycznymi wymaganiami w tym zakresie stanowi duże wyzwanie dla wielu zarządców obiektów basenowych. Szczególnie wyraźnym problemem jest przekraczanie norm chloramin.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Düsseldorf 1997.

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dz. U. 2015. poz. 1989.

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Dz. U. 2015. poz. 2016.

[4] Piechurski F.: Metody i systemy filtracji wody basenowej cz. 1., Pływalnie i Baseny, nr 5, 2010, s. 88-94.

[6] Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J.: Ocena toksykologiczna jakości wody krytego obiektu basenowego w: Współczesne problemy ochrony środowiska III, praca zbiorowa pod red. Pikonia K., Bogackiej M., Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s. 193-202.

[7] Potter B., Wimsatt J.: Determination of total organic carbon and specific UV absorbance at 254  nm in source water and drinking water". EPA Document, 2009, Method 415.3.

[8] Daphnia sp., Acute Immobilisation Test and Reproduction Test, OECD Guideline for testing of chemicals. 1984, 202: pp. 1-16.

[9] Persoone, G., Marsalek, B., Blinova, I., Torokne, A., Zarina, D., Manusadžianas, L., Nalecz-Jawecki, G., Tofan, L., Stepanova, N., Tothova, L., Kolar, B.: A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters, Environmental Toxicology 18 (6), 2003, pp. 395 - 402.

[10] Nowacka A. Włodarczyk-Makuła M.: Zmiany absorbancji w nadfiolecie (UV254) w wodzie w procesach uzdatniania, LAB Laboratoria Aparatura Badania, R. 17 nr.1, 2012, s. 28-31.

[11] Świderska-Bróż M., Kowal A. L., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
[12] Wyczarska-Kokot J., Porównanie stężeń chloramin w wodzie basenowej w zależności od funkcji basenu, Proccedings of ECOpole, vol. 9 no. 1, 2015, s. 357-363.

[13] Wyczarska-Kokot J.: Analiza stężeń chloramin w wodzie basenowej. Praca zbiorowa pod red. Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Nowak M.: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań, Toruń 2014, s. 951-963.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W OBIEGACH O RÓŻNYCH ROZWIĄZANIACH UKŁADÓW FILTRACYJNYCH

AUTORZY:
Edyta ŁASKAWIEC (1)
Joanna WYCZARSKA-KOKOT (2)
Mariusz DUDZIAK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.117

SŁOWA KLUCZOWE:
wskaźniki fizykochemiczne, chloraminy, ocena toksykologiczna, klasyfikacja toksykologiczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/554

DOI:
10.7862/rb.2016.117

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.117

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności