Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.113, DOI: 10.7862/rb.2016.113

ZMIENNOŚĆ ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STALOWEJ WOLI

Anna KRUPICZ, Adam MASŁOŃ

DOI: 10.7862/rb.2016.113

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli. Oczyszczalnia funkcjonuje od 1993 roku, a w latach 2006 - 2009 została przeprowadzona jej gruntowna modernizacja. Proces technologiczny opiera się na dwustopniowym, mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków, z przeróbką osadów i dodatkowo z podwyższonym stopniem usuwania substancji biogennych. Projektowana średniodobowa przepustowość maksymalna wynosi 17500 m3/d, natomiast równoważna liczba mieszkańców to 100000 RLM. Przeprowadzona analiza zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2015 roku w odniesieniu do sześciu wybranych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, azotu amonowego, a także dodatkowo ładunków wybranych metali ciężkich. W badanym okresie obciążenie hydrauliczne oczyszczalni kształtowało się poziomie od 5230,0 m3/d do 16800,0 m3/d, a jego średnia wartość wynosiła 7137,6 m3/d i stanowiła około 41% projektowanego maksymalnego przepływu. Stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń, jak również ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach surowych kształtowały się na zróżnicowanych poziomach, co wynika ze zmiennych przepływów ścieków dopływających do oczyszczalni i różnorodności źródeł pochodzenia ścieków. Duży wpływ na zmienną jakość i ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Stalowej Woli maja wody opadowe. Przeprowadzona analiza zmienności ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni stanowi pomocne narzędzie przy optymalizacji pracy obiektu oraz przy planowaniu ewentualnej modernizacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Dymaczewski Z.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS. 2011.
  2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z. o.o. w Stalowej Woli.  Materiały informacyjne.
  3. Maj K., Masłoń A.: Wieloparametryczna ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przed modernizacją. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, nr 62, 2015, s. 299-315.
  4. Kołacz K., Piaskowski K.: Zmienność ilościowo-jakościowa ścieków surowych w oczyszczalni ścieków komunalnych, Forum Eksploatatora, nr 54, 2011, s. 62-69.
  5. Tomczuk B.: Zmienność ilości ścieków i nieczystości ciekłych oraz ładunku zanieczyszczeń na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych w Lipsku nad Biebrzą, Inżynieria Ekologiczna, nr 24, 2011, s. 145-153.
  6. Gawdzik J., Latosińska J.: Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni o różnej przepustowości. Proceedings of ECOpole, 2012, 6(1), s. 319-324.
  7. Gworek B., Wilk M.: Metale ciężkie w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 39, 2009, s. 40-59.
  8.  Kuzemko J.: Odprowadzanie ścieków zawierających substancje niebezpieczne do kanalizacji miejskiej (na przykładzie kontroli myjni pojazdów) – wymagania prawne i techniczne ewentualne skutki negatywne dla technologii oczyszczalni zbiorowej. XVIII Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2015. Serock k. Warszawy, 17-18 listopada 2015 r. Materiały konferencyjne s. 53-57.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZMIENNOŚĆ ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STALOWEJ WOLI

AUTORZY:
Anna KRUPICZ (1)
Adam MASŁOŃ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowaska
(2) Politechnika Rzeszowaska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.113

SŁOWA KLUCZOWE:
oczyszczalnia ścieków, ścieki surowe, ładunki zanieczyszczeń, metale ciężkie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/550

DOI:
10.7862/rb.2016.113

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.113

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-06-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności