Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.110, DOI: 10.7862/rb.2016.110

OCHRONA ŚRODOWISKA W TURYSTYCE NA PODKARPACIU

Galina KALDA, Izabela MIĘTUS

DOI: 10.7862/rb.2016.110

Streszczenie

W artykule prezentowano analizę środowiska województwa podkarpackiego zanieczyszczanego odpadami turystycznymi. Województwo podkarpackie jest popularne z miejsc aktywności turystycznej oraz dobrej sieci infrastruktury turystycznej. Jak pokazują badania, Podkarpacie jest województwem z nieznacznym zanieczyszczeniem środowiska. Wody powierzchniowe są głównym źródłem zapotrzebowania na Podkarpaciu. Poprzez swoje położenie geograficzne województwo można uznać za jedno z niewielu miejsc z Polsce, gdzie sezon turystyczny trwa praktycznie cały rok. Podkarpacie przez to przyciąga turystów, którzy pragną aktywnego odpoczynku przez obcowanie z przyrodą. Nagły rozwój turystyki został spowodowany promowaniem województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie i przychylnego turystom. Jednym z większych problemów hamujący rozwój turystyki jest zbyt mała sieć informacji turystycznej. Rozmieszczone są one w mało strategicznych dla turystów miejscach. Znaleźć je można nawet kilka kilometrów od przystanków autobusowych czy dworcach kolejowych. Dla turystów, którzy przyjeżdżają do nowego miejsca, ważne jest uzyskanie jakichkolwiek informacji o mieście, noclegach czy zabytkach, które znajdują się w okolicy. Analiza pokazała, że turyści wytwarzają średnio do 30 razy więcej odpadów, niż przeciętny mieszkaniec województwa podkarpackiego, co spowodowane jest wykorzystywaniem większej ilości opakowań jednorazowych, wytwarzaniem odpadów, takich jak resztki żywności, tekstylia, szkło itp. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze turystyka pośrednio wpływa na zanieczyszczenia gleby, powierza oraz ma nieznaczny udział w poziomie hałasu komunikacyjnego. Nie oznacza to jednak, że jej wpływ jest niegroźny i nieistotny. Aby o tym się przekonać należy wykonać specjalne badania, które określiłyby stopień, w jakim turystyka może przyczynia się do tego typu zanieczyszczeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Strategia rozwoju województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja 2010. Rzeszów: sierpień 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego.

[2] Cisek B. Żegleń P.: Analiza rozwoju turystyki w woj. podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie. ASM Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o.

[3] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku. Rozdział 8. Odpady, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2014 r.

[4] Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku, Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2013 r.

[5] Strategia rozwoju turystyki na obszarach chronionych (dotyczy górskich obszarów województwa podkarpackiego). Sanok: 2014 r. Fundacja Karpacka – Polska.

[6] Rak J.: Wskazania, odczyty i rozliczenia za zużytą wodę. II Konferencja Błekitny San nt. „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w Dolinie Sanu”, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, 2005, s. 31-40.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCHRONA ŚRODOWISKA W TURYSTYCE NA PODKARPACIU

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Izabela MIĘTUS (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.110

SŁOWA KLUCZOWE:
Podkarpacie, turystyka, zanieczyszczenie, środowisko, sieć turystyczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/547

DOI:
10.7862/rb.2016.110

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.110

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności