Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.99, DOI: 10.7862/rb.2016.99

BADANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA WLOTACH SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Robert ZIÓŁKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.99

Streszczenie

W terenach zurbanizowanych w obszarze skrzyżowań drogowych dochodzi do koncentracji zdarzeń drogowych. Mimo projektowania skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to zdecydowana większość skrzyżowań w miastach funkcjonuje bez sygnalizacji. Od wielu lat jako jedną z podstawowych przyczyn dla jakich dochodzi do zdarzeń drogowych pozostaje prędkość. Celem referatu jest analiza prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem charakterystyki odcinka dojazdowego, kierunku jazdy przez skrzyżowanie oraz wielkości promienia wyokrąglającego. Dodatkowo przeanalizowano średnie prędkości pojazdów na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wlotach nadrzędnych. Przeanalizowano prędkości pojazdów w warunkach ruchu swobodnego na 14 skrzyżowaniach zlokalizowanych w Białymstoku. Pomiary prowadzono wykorzystując metodę pojazdu testowego z wykorzystaniem rejestratora danych GPS. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice pomiędzy średnimi prędkościami w zależności od relacji skrętnej. Dodatkowo wykazano istotność wpływu przekroju poprzecznego wlotu na średnią prędkość przejazdu przy wykonywaniu relacji prawoskrętnych. Przy relacjach lewoskrętnych takiego wpływu nie stwierdzono. Przeprowadzone analizy prędkości na przejściach dla pieszych wskazały, istotny wpływ odsunięcia przejścia od skrajnego pasa ruchu poprzecznej drogi na wzrost prędkości.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Elvik R.: Area-wide urban traffic calming schemes: a meta-analysis of safety effects. Accident Analysis and Prevention. 33 (3), 2001, 327–336.

[2] Elvik R., Vaa T.: The Handbook of Road Safety Measures. Elsevier, Oxford 2004.

[3] Jamroz K., Dąbrowska – Loranc M., Gaca S. i inni: Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “GAMBIT 2005”. Kwartalnik BRD, ITS Warszawa 4/2005.

[4] Jamroz K., Kempa J., Rychlewska J., Mackun T.: Metoda wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 4/2015, 10-21.

[5] Kyoungho A., Hesharn R.: A field evaluation case study of the environmental and energy impacts of traffic calming. Transportation Research Part D. Vol. 14 (6), 2009, 411-424.

[6] Lee G., Joo S., Choi H.: An evaluation framework for traffic calming measures in residential areas. Transportation Research Part D. Vol. 25 (12), 2013, 68-76.

[7] Ziółkowski R.: Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach w Białymstoku. Przegląd komunikacyjny Nr 8/2013, str. 18-21.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA WLOTACH SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

AUTORZY:
Robert ZIÓŁKOWSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.99

SŁOWA KLUCZOWE:
prędkość, ruch swobodny, przejście dla pieszych, bezpieczeństwo ruchu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/536

DOI:
10.7862/rb.2016.99

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.99

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności