Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.95, DOI: 10.7862/rb.2016.95

ENHANCEMENT OF ROAD SAFETY BY IMPROVING THE PROCESS OF ROAD INFRASTRUCTURE DESIGNING

Tomasz SZCZURASZEK, Jan KEMPA, Paulina OLENKOWICZ-TREMPAŁA

DOI: 10.7862/rb.2016.95

Abstract

Characteristics of road infrastructure affect the level of road safety significantly. Therefore, the process of designing such infrastructure gains special importance. A general concept of improving road infrastructure designs has been formulated based on the analysis of causes of their low quality. The concept includes the following types of measures: educational, procedural, publishing, informative, and legal to be taken by central government authorities. Educational actions are to involve primarily the systematic training for all persons involved in the designing process. Moreover, the introduction of road safety procedures has been proposed for all road infrastructure designs as well as the preparation of study documentation, a new ‘Design Consultation Card’, consulting geometric solutions, and the procedures that should improve the quality of ToRs. Activities within publishing are to focus on preparing and publishing design-related studies. Informative actions include the establishment of a voivodeship road safety database including, among other, design norms and regulations, design standards, catalogues of good and bad practices, manuals, scripts, training materials, examples of ToR, and auxiliary designing materials. The last group of activities requires national regulations.

Full text (pdf)

References

[1]  Collective work edited by prof. T. Szczuraszek: Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI (Volume I). Diamond Books. Bydgoszcz 2010.

[2]  Collective work edited by prof. T. Szczuraszek: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI (Volume II). Diamond Books. Bydgoszcz 2012. Drogownictwo 4/2012.

[3]  Tracz M., Gaca S.: Wdrażanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Drogownictwo 4/2010.

[4]  Gaca S.: Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu. Drogownictwo 4/2010.

[5]  Gaca S.: Badania naukowe i ich rola w przekształcaniu sieci drogowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Budownictwo i inżynieria środowiska. Zeszyt nr 59 (3/2012/1).

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dz. U. 2012r. poz. 1079.

[7]  Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

[8]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/96/WE w sprawie Zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/5 z dnia 29.11.2008.

[9]  Collective work edited by prof. K. Jamroz: Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego. Krajowa Rada BRD. Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014.

[10] Zalewski A.: Uspokojenie ruchu jako zagadnienie urbanistyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1104. Łódź 2011.

About this Article

TITLE:
ENHANCEMENT OF ROAD SAFETY BY IMPROVING THE PROCESS OF ROAD INFRASTRUCTURE DESIGNING

AUTHORS:
Tomasz SZCZURASZEK (1)
Jan KEMPA (2)
Paulina OLENKOWICZ-TREMPAŁA (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of Science and Technology in Bydgoszcz
(2) University of Science and Technology in Bydgoszcz
(3) University of Science and Technology in Bydgoszcz

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.95

KEY WORDS AND PHRASES:
road safety, traffic engineering, designing safe road infrastructure, and transport road safety, traffic, traffic management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/532

DOI:
10.7862/rb.2016.95

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.95

RECEIVED:
2016-07-06

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności