Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.90, DOI: 10.7862/rb.2016.90

WPŁYW ZMIENNOŚCI NATĘŻEŃ RUCHU NA OCENĘ UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU DROGOWEGO

Malwina SPŁAWIŃSKA, Krystian WOŹNIAK

DOI: 10.7862/rb.2016.90

Streszczenie

Czas przeprowadzania pomiarów wyrywkowych (okres w roku i dobie) determinuje dokładność szacowania poziomu hałasu. Dlatego też istnieje konieczność określenia ujednoliconych procedur wyznaczania miarodajnych wartości parametrów ruchu do obliczeń LpAeq w szczególności w odniesieniu do metody próbkowania. W artykule przedstawiono możliwy wpływ krótkotrwałych pomiarów ruchu i hałasu na ocenę poziomu hałasu drogowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dziennik Ustaw 2012, poz. 1109.

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 824.

[3] http://www.traxelektronik.pl/www/index.php {dostęp 30.04.2016 r.}.

[4] Spławińska M., Buczek P.: Problem zmienności natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu, Drogownictwo, nr 2/2015, s. 46-52.

[5] Woźniak K.: Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej oto-czenia. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 2011.

[6] Radosz S.: Analiza wybranych parametrów ruchu i drogi w aspekcie ochrony akustycznej środowiska, Politechnika Krakowska, Praca doktorska Kraków 1984 r.

[7] Spławińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

[8] Spławińska M.: Określenie korzystnego czasowego zakresu pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku, Drogownictwo, nr 1/2015, s. 23-28.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW ZMIENNOŚCI NATĘŻEŃ RUCHU NA OCENĘ UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU DROGOWEGO

AUTORZY:
Malwina SPŁAWIŃSKA (1)
Krystian WOŹNIAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.90

SŁOWA KLUCZOWE:
poziom hałasu, ruch drogowy, wahania ruchu, pomiary ruchu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/527

DOI:
10.7862/rb.2016.90

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.90

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności