Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.88, DOI: 10.7862/rb.2016.88

OCENA WPŁYWU WARUNKÓW POMIARU NA WYNIKI OZNACZENIA MODUŁU SZTYWNOŚCI BETONU ASFALTOWEGO

Mieczysław SŁOWIK, Mikołaj BARTKOWIAK

DOI: 10.7862/rb.2016.88

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych dotyczących rezultatów oznaczania modułu sztywności betonu asfaltowego metodą pośredniego rozciągania (IT-CY). Badaniu poddano próbki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zgodnie z procedurą normową. Wykonana analiza potwierdza, że na wartość modułu sztywności znaczący wpływ mają warunki wykonywania pomiaru, w tym przypadku analizowano wartość amplitudy poziomego przemieszczenia. Zmniejszenie docelowej wartości poziomego przemieszczenia, powoduje iż zmniejszeniu ulega także wartość pionowej siły potrzebnej do wykonania pomiaru, co jest przydatne przy badaniach mieszanek o wysokim module sztywności w niskiej temperaturze. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała jednak, że wartości modułów sztywności uzyskanych przy różnych przemieszczeniach nie można porównywać bezpośrednio. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury w zakresie przyjmowanych współczynników Poissona, wybrano wiarygodną metodę ich określania do stosowania w metodzie rozciągania pośredniego. Zwrócono także uwagę na ziemność wartości modułu sztywności spowodowaną przyjmowaniem różnych współczynników Poissona.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Bartkowiak M., Słowik M.: Niepewność pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej, Drogownictwo 11/2015, s. 380-386, Warszawa 2015.

[2]  Carbonneau X. and others: Evaluation of the indirect tensile stiffness modulus test, 6th RILIEM Symposium, Zurich 2003.

[3]  Encyclopedia PWN część: nauki ścisłe, http://encyklopedia.pwn.pl [dostęp:
12 kwietnia 2016 r.].

[4]  Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

[5]  Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – wersja robocza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2013.

[6]  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001.

[7]  Kim R. Y.: Modeling of asphalt concrete, McGraw-Hill Construction, Washington 2009.

[8]  Międzylaboratoryjne badania modułu sztywności sprężystej metodą rozciągania pośredniego (IT-CY) zgodnie z PN-EN 12697-26 – sprawozdanie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2006.

[9]  Ryden N.: Determining the asphalt mastercurve from free resonant testing on cylindrical samples, Non-Destructive Testing in Civil Engineering, Nantes 2009.

[10]   Shalaby A., Liske T. and Kavussi A.: Comparing back-calculated and laboratory resilient moduli of bituminous paving mixture, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 31, p. 988-996, 2004.

[11]   Słowik M., Bartkowiak M.: Calculation of Measurement Uncertainty for Stiffness Modulus of Asphalt Mixture, Journal of Civil Engineering and Architecture vol. 9, number 11, p.1325-1333, November 2015.

[12]   Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

[13]   Witczak M. W.: Simple performance test for superpave mix design, NCHRP report 465, Washington 2002.

[14]   Wymagania techniczne WT-2, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2010.

[15]   Zak J. and others: Poisson’s ratio of hot asphalt mixtures determined by relaxation and small amplitude oscillation test, Journal of Testing and Evaluation, June 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA WPŁYWU WARUNKÓW POMIARU NA WYNIKI OZNACZENIA MODUŁU SZTYWNOŚCI BETONU ASFALTOWEGO

AUTORZY:
Mieczysław SŁOWIK (1)
Mikołaj BARTKOWIAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Poznańska
(2) Politechnika Poznańska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.88

SŁOWA KLUCZOWE:
rozciąganie pośrednie, beton asfaltowy o wysokim module sztywności, współczynnik Poissona, przemieszczenie poziome, moduł sztywności

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/525

DOI:
10.7862/rb.2016.88

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.88

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności