Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.85, DOI: 10.7862/rb.2016.85

WPŁYW CHARAKTERYSTYK RUCHU NA POZIOM HAŁASU W OTOCZENIU PRZYKŁADOWYCH SKRZYŻOWAŃ Z WYSPĄ CENTRALNĄ

Marek MOTYLEWICZ, Władysław GARDZIEJCZYK

DOI: 10.7862/rb.2016.85

Streszczenie

Skrzyżowania drogowe z uwagi na zróżnicowaną organizację i warunki ruchu samochodowego tworzą zdecydowanie bardziej złożoną sytuację pod względem oceny i prognozowania hałasu w ich otoczeniu w porównaniu z odcinkami międzywęzłowymi. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie są skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną. Celem prowadzonych badań i analiz było określenie wpływu natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej i struktury kierunkowej pojazdów na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną funkcjonujących na obszarze miasta Białystok. Analizie poddano wyniki 979 jednogodzinowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku LAeq. Pomiary poziomu hałasu prowadzono na wysokości 1,50 m nad poziomem nawierzchni, w punktach zlokalizowanych pomiędzy „ramionami” skrzyżowania (promieniście względem jego środka), w odległościach 10 m i 20 m od krawędzi jezdni. Równolegle z pomiarami hałasu, na każdym wlocie skrzyżowania wykonywano pomiary natężenia, struktury kierunkowej i struktury rodzajowej ruchu pojazdów. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów ustalono zależności regresyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a całkowitym natężeniem ruchu na każdym z analizowanych skrzyżowań. Na ich podstawie obliczono wartości LAeq w odległości 10 m i 20 m od krawędzi jezdni przy natężeniach ruchu na całym skrzyżowaniu: 3000, 3500, 4000 i 4500 P/h. Na badanych skrzyżowaniach stwierdzono różnice pomiędzy wartościami LAeq na wlotach tego samego skrzyżowania do 2,5 dB. Wpływ wartości tych różnic ma w szczególności udział tzw. pojazdów hałaśliwych i ich struktura kierunkowa. W artykule przedstawiono opracowane zależności funkcyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a charakterystykami ruchu samochodowego na badanych skrzyżowaniach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Abo-Qudais S., Alhiary, A.: Statistical models for traffic noise at signalized intersections. Building and Environment, 42, 2007, s. 2939-2948.

[2] ASVV. Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. CROW, 1989.

[3] Bohatkiewicz J.: Badania czynników powodujących zwiększenie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych, w: Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie. SITK RP, Lublin 2000, s. 199-210.

[4] Chevallier, E., Can, A., Nadji, M., Leclercq, L.: Improving noise assessment at intersections by modeling traffic dynamics. Transportation Research Part D, 14 (2009), s. 100-110.

[5] Gardziejczyk W., Motylewicz M.: Noise level in the vicinity of signalized roundabouts. Transportation Research Part D, 46 (2016), s. 128-144.

[6] Makarewicz, R., Golebiewski, R.: Modeling of roundabout noise impact. Journal of the Acoustical Society of America, 122, 2007, s. 860-868.

[7] Motylewicz M., Gardziejczyk W.: Badanie i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną na przykładzie Białegostoku. Transport Miejski i Regionalny, 10, 2012, s. 8-15.

[8] RLS-90. Richtlinien für den Lärmschutz an Strassen, BM für Verkehr, Bonn, 1990.

[9] Samuels S., Sheperd R.: Prediction of traffic noise at simple, signalised intersections. Australian Road Research Board. Technical manual ATM No. 27, 1989.

[10] Tracz M. Bohatkiewicz J. Effects of traffic conditions on traffic noise at signalized inter-section. Euro-Noise’95, Vol. 1, Lyon, 1995.

[11] Tracz M., Chodur J. Performance and Safety of Roundabouts with Traffic Signals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 53, 2012, s. 789-800.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW CHARAKTERYSTYK RUCHU NA POZIOM HAŁASU W OTOCZENIU PRZYKŁADOWYCH SKRZYŻOWAŃ Z WYSPĄ CENTRALNĄ

AUTORZY:
Marek MOTYLEWICZ (1)
Władysław GARDZIEJCZYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Białostocka
(2) Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.85

SŁOWA KLUCZOWE:
równoważny poziom dźwięku, skrzyżowania z wyspą centralną, natężenie ruchu, pojazdy hałaśliwe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/522

DOI:
10.7862/rb.2016.85

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.85

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności