Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.82, DOI: 10.7862/rb.2016.82

WYMIAROWANIE LOTNISKOWYCH NAWIERZCHNI ŻELBETOWYCH

Małgorzata LINEK, Piotr NITA

DOI: 10.7862/rb.2016.82

Streszczenie

NAWIERZCHNI ŻELBETOWYCH

W dotychczasowej praktyce budownictwa lotniskowego żelbetowe nawierzchnie stosowane były niezwykle rzadko. Jednakże potrzeba stosowania takich układów konstrukcyjnych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych stała się podstawą przedstawienia tej problematyki w niniejszej publikacji. W referacie omówiono problematykę wymiarowania żelbetowych nawierzchni lotniskowych. Celem pracy była ocena wybranych metod wymiarowania płyt żelbetowych przeznaczonych na nawierzchnie lotniskowe. Wykonano analizę wymiarowania płyt wg klasycznej metody stanów granicznych i porównano z wynikami uzyskanymi dla metody zgodnej z wytycznymi Eurokodu 2. Podstawę analizy stanowiła płyta z betonu klasy C35/45 ze zbrojeniem umieszczonym w strefie rozciąganej. Jako zbrojenie przyjęto pręty o średnicy 16,0 mm. Na podstawie porównawczej analizy uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące zasadności stosowania omawianych metod i ich walorów projektowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ajdukiewicz A.: Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych, Wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2009.

[2] Linek M., Nita P.: Analiza pracy betonowej konstrukcji nawierzchni lotniskowej, Logistyka nr 6, 2014.

[3] Nita P.: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005.

[4] Praca zbiorowa pod red. M. Knauffa: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu 2, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.

[5] PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.

[6] PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

[7] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYMIAROWANIE LOTNISKOWYCH NAWIERZCHNI ŻELBETOWYCH

AUTORZY:
Małgorzata LINEK (1)
Piotr NITA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.82

SŁOWA KLUCZOWE:
beton zbrojony, beton cementowy, nawierzchnie lotniskowe, zbrojone nawierzchnie lotniskowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/519

DOI:
10.7862/rb.2016.82

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.82

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności