Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.80, DOI: 10.7862/rb.2016.80

WPŁYW DODATKU ASFALTU NATURALNEGO TE NA STARZENIE MIESZANKI ASFALTU LANEGO

Krzysztof KOŁODZIEJ, Lesław BICHAJŁO

DOI: 10.7862/rb.2016.80

Streszczenie

Starzenie mieszanek-mineralno asfaltowych jest procesem nierozerwalnie związanym z ich produkcją oraz eksploatacją. Duży wpływ starzenia uwidacznia się w trakcie produkcji MMA i rzutuje na jej właściwości. W referacie przedstawiono wyniki badań własnych wpływu starzenia na właściwości asfaltu lanego. Ocenie poddano wpływ niektórych czynników (temperatury starzenia oraz dodatku asfaltu naturalnego TE) na odporność na deformacje trwałe tej mieszanki. Uzyskane wyniki poddano również analizie statystycznej w celu określenia istotności wpływu danego czynnika. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że asfalt naturalny TE ma pozytywny wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków starzenia krótkoterminowego MMA. Mieszanki z tym dodatkiem wykazują mniejsze utwardzenie niż w przypadku mieszanek bez tego dodatku.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  AASHTO R30 Standard Practice For Mixture Conditioning Of Hot Mix Asphalt.

[2]  Błażejowski K, Styk S.: Technologia warstw asfaltowych, WKŁ, Warszawa 2011.

[3]  E.T. Hagos: The Effect of Aging on Binder Properties of Porous Asphalt Concrete, Delft 2008.

[4]  Fernández-Gómez, W. D., Rondón Quintana, H., Reyes Lizcano, F.: A review of asphalt and asphalt mixture aging., Ingeniería e Investigación. Vol. 33, No. 1. April 2013, pp. 5-12.

[5]  Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J.: Asfalty drogowe, WKŁ, Warszawa 2014.

[6]  Jiantao Wu: The influence of mineral aggregates and binder volumetrics on bitumen ageing Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, maj 2009.

[7]  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. WT-2 2014, GDDKiA, Warszawa 2014.

[8]  Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni obiektów mostowych. Raport końcowy. Opracowanie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. P. Radziszewskiego, Politechnika Warszawska 2013.

[9]  Trzaska E.: Laboratoryjne metody badania procesu starzenia lepiszczy asfaltowych, symulujące starzenie technologiczne i eksploatacyjne. NAFTA-GAZ, 2010.

[10]  PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno asfaltowych na gorąco. Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub próbkach Marshalla.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW DODATKU ASFALTU NATURALNEGO TE NA STARZENIE MIESZANKI ASFALTU LANEGO

AUTORZY:
Krzysztof KOŁODZIEJ (1)
Lesław BICHAJŁO (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.80

SŁOWA KLUCZOWE:
starzenie krótkoterminowe, asfalt lany, asfalt naturalny TE

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/517

DOI:
10.7862/rb.2016.80

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.80

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności