Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.79, DOI: 10.7862/rb.2016.79

SCZEPNOŚĆ MIĘDZYWARSTWOWA W NOWOBUDOWANYCH NAWIERZCHNIACH W POLSCE

Piotr JASKUŁA

DOI: 10.7862/rb.2016.79

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wyników badań sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych przeprowadzonych na podstawie danych z monitoringu właściwości fizyko-mechanicznych warstw asfaltowych z lat 2012-2013. Monitoring prowadziły Laboratoria Drogowe oddziałów GDDKiA w ramach własnych badań kontrolnych podczas realizowanych inwestycji. Analizie poddano 7043 wyników badań sczepności międzywarstwowej badanych próbek, odwierconych z nawierzchni budowanych autostrad, dróg ekspresowych i głównych krajowych oraz towarzyszących dróg wojewódzkich i powiatowych na różnych etapach budowy. W większości przypadków były to nawierzchnie nie oddane do ruchu. Przedstawiono analizy wybranych statystyk sczepności dla wszystkich połączeń warstw asfaltowych oraz analizy wpływu wymiarów uziarnienia stykających się warstw, jak i wpływu temperatury otoczenia na sczepność międzywarstwową. Stwierdzono, że największy problem sczepności występuje pomiędzy warstwami podbudowa-podbudowa i wiążąca-podbudowa. Na niewłaściwe połączenie istotnie wpływa brak gradacji uziarnienia stykających się warstw asfaltowych, powodując zanik efektu zazębienia, jak i zaniżone temperatury otoczenia podczas wbudowywania warstw. Przedstawione wyniki badań są częścią programu badawczego realizowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] J. Judycki, “Sczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni,” Drogownictwo, vol. 9, pp. 275–279, 2003.

[2] J. Judycki and P. Jaskuła, “Badania i ocena wpływu sczepności międzywarstwowej na trwałość konstrukcji nawierzchni asfaltowej, etap I,” Gdańsk, Poland, 2005.

[3] J. Judycki, P. Jaskuła, and A. Grądzka, “Modelowanie teoretyczne wpływu sczepności międzywarstwowej na zachowanie się nawierzchni asfaltowych, etap I,” Gdańsk, Poland, 2011.

[4] J. Uzan, M. Livneh, and Y. Eshed, “Investigation of adhesion properties between asphaltic-concrete layers,” Aapt, vol. 47. pp. 495–521, 1978.

[5]  J. Górszczyk and K. Malicki, “Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych,” Zesz. Nauk. Politech. Rzesz., vol. 59, no. 283, pp. 199–206, 2012.

[6]  J. Judycki and P. Jaskuła, “Modelowanie teoretyczne wpływu sczepności międzywarstwowej na zachowanie się nawierzchni asfaltowych, etap III,” Gdańsk, Poland, 2013.

[7] G. A. Sholar, G. C. Page, J. A. Musselman, P. B. Upshaw, and H. L. Moseley, “Preliminary Investigation of a Test Method to Evaluate Bond Strength of Bituminous Tack Coats,” Florida, 2002.

[8] R. C. West, J. Zhang, and J. Moore, “Evaluation of bond strength between pavement layers,” no. December, p. 63, 2005.

[9] A. C. Collop, N. H. Thom, and C. Sangiorgi, “Assessment of bond condition using the Leutner shear test,” Proc. Inst. Civ. Eng., pp. 211–217, 2003.

[10] W.K. Glet, opracowanie Wałecka H., “Układ i związanie warstw w konstrukcjach nawierzchni asfaltowych,” Strasse und Autobahn, vol. 5, 1999.

[11] P. Jaskuła, “Badania i analizy sczepności międzywarstwowej w nawierzchniach asfaltowych,” Bud. i Archit., vol. 13, no. 4, pp. 117–125, 2014.

[12] P. Jaskuła, “Influence of compaction effectiveness on interlayer bonding of asphalt layers,” in The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING,” 2014, no. May, p. 7.

[13] C. Raab and M. N. Partl, “Effect of tack coats on interlayer shear bond of pavements,” 8th Conf. Asph. Pavements South. Africa, no. September, p. 9, 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SCZEPNOŚĆ MIĘDZYWARSTWOWA W NOWOBUDOWANYCH NAWIERZCHNIACH W POLSCE

AUTORZY:
Piotr JASKUŁA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Gdańska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.79

SŁOWA KLUCZOWE:
wytrzymałość na ścinanie, mechanizm sklejenia i zazębienia, uziarnienie mieszanek mineralno-asfaltowych, siła połączenia warstw

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/516

DOI:
10.7862/rb.2016.79

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.79

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności