Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.73, DOI: 10.7862/rb.2016.73

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA I SPRAWNOŚCI SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Janusz CHODUR, Krzysztof OSTROWSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.73

Streszczenie

Badania prowadzone na miejskich i zlokalizowanych poza terenem zabudowy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wykazały specyfikę ukształtowania, obciążenia ruchem, w pewnym zakresie również sterowania jak i funkcjonowania miejskich i zamiejskich skrzyżowań. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane poza terenem zabudowy mają wiele wyróżniających je cech zarówno w zakresie geometrii, organizacji ruchu jak i sterowania. Jest to konsekwencją wyższych dopuszczalnych prędkości, specyficznych charakterystyk ruchu jak też zagospodarowania otoczenia. Badania identyfikacyjne umożliwiły wyspecyfikowanie zbioru cech charakterystycznych dla takich skrzyżowań. Ponadto prowadzona była analiza odstępów czasu na linii zatrzymań między pojazdami z kolejki (samochody osobowe), która umożliwiła określenie natężeń nasycenia w poszczególnych cyklach sygnalizacyjnych. Scharakteryzowano statystycznie ich zmienność oraz określono różnice pomiędzy skrzyżowaniami miejskimi i zamiejskimi. Natężenia nasycenia na wlotach skrzyżowań zamiejskich przyjmują znacznie niższe wartości, powodując przy zbliżonych natężeniach ruchu znacznie gorsze warunki ruchu niż na skrzyżowaniach miejskich. Wykazano wpływ na natężenie nasycenia liczby i lokalizacji pasów, z których korzystają pojazdy relacji na wprost, intensywności zagospodarowania otoczenia skrzyżowań zamiejskich oraz warunków pogodowych. Opracowano regresyjne modele estymacji natężeń nasycenia. Wyniki badań wskazują potrzebę podjęcia prac umożliwiających aktualizację i uzupełnienie obecnych wytycznych projektowania skrzyżowań i rozporządzeń dotyczących sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz weryfikacji metody analizy przepustowości i warunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 5 edition. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C. 2004.

[2]  Akçelik R.: Traffic signals - capacity and timing analysis. Australian Road Research Board, Research Report 123, 1989.

[3]  Bąk R.: Sposoby obliczania czasów międzyzielonych na skrzyżowaniach zamiejskich. Technika Transportu Szynowego, nr 9 na CD, 2012.

[4]  Bonneson J., Zimmerman K., Brewer M.: Engineering countermeasures to reduce red light running, Federal Highway Administration, Report No. FHWA/TX-03/4027-2, Washington, D.C. 2002.

[5]  Chodur J.: Charakterystyka natężeń ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją. Technika Transportu Szynowego,  nr 9, s. 4629 – 4638 na CD, 2012.

[6]  Chodur J., Ostrowski K., Tracz M.: Impact of saturation flow changes on performance of traffic lanes at signalized intersections. Proc. of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Elsevier Vol 16: 600 - 611. Stockholm 2011.

[7]  Chodur J., Tracz M., Gaca S., Gondek S., Kieć M, Ostrowski K.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004.

[8]  Chodur J., Tracz M., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R.: Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami. Projekt Badawczy Własny NCN nr N N509 254037, Kraków 2012.

[9]  Dixon K., Kopper N., Schalkwyk I.: Evaluating safety and operations of high-speed intersections, Oregon State University, Corvallis 2010.

[10]   Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2008.

[11]   HBS 2015. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln.

[12]   Highway Capacity Manual 2010. TRB. Washington D.C., USA.

[13]   Ostrowski K.: Attempt to apply the theory of reliability to assessment of signalised lane operation. Proc. of European Safety and Reliability Conference ESREL, Safety and Reliability, Methodology and applications, CRC Press/Balkena, Taylor and Francis Group, p. 335-341, Wrocław 2014.

[14]   Ostrowski K.: Zmienność natężeń dopływających do skrzyżowania z sygnalizacją w analizach niezawodności ich funkcjonowania, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 95: Inteligentne Systemy Transportowe i Sterowanie Ruchem w Transporcie, s. 391-400, Warsaw 2013.

[15]   Ostrowski K., Chodur J.: Performance and reliability of signalised intersections. Road and Transportation Engineering, Edytor Gaca S., Seria Inżynieria Lądowa, Monografia 483, Politechnika Krakowska, Kraków 2015, s. 33 – 50.

[16]   Ostrowski, K., Tracz, M.: Availability and reliability of a signalised lane. Proc. of the 6th International Symposium on Transportation Network Reliability, Japan 2015.

[17]   Teply S.: Canadian capacity guide for signalized intersections, The Institute of Transportation Engineers, Canada 2008.

[18]   Perez-Cartagena R.I., Tarko A.P.: Calibration of capacity parameters for signalized intersections in Indiana, TRB 2005.

[19]   Ray B et All.: NCHRP Report 613: Guidelines for Selection of Speed Reduction Treatments at High-Speed Intersections, Transportation Research Board, Washington D.C. 2008.

[20]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz późniejsze zmiany: Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. i Dz. U. nr 126, poz. 813 z 2008.

[21]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.

[22]   Richtlinien für die Anlage von Landstraβen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Verlag, Köln 2012.

[23]   Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Verlag, Köln 2006.

[24]   Richtlinien für Lichtsignalanlagen – RiLSA. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Verlag, Köln 2010.

[25]   The Geometric Layout of Signal-Controlled Junctions and Signalised Roundabouts. Design Manual for Roads and Bridges, Volume 6 Road Geometry, Section 2 Junctions, The Highways Agency, Scottish Executive, Welsh Assembly Government, The Department For Regional Development Northern Ireland, TD 50/04,2004.

[26]   Traffic Signal Design Guide & Timing Manual. Alabama Department of Transportation, Alabama 2007.

[27]   Tracz M., Chodur J., Gaca S. i inni: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Część I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. GDDP, Warszawa 2001.

[28]   Tracz, M., Ostrowski, K.: Impact of capacity variability in different weather conditions on reliability of signalised intersections. Proc. of the 5th International Symposium on Transportation Network Reliability: 901-916, Hong Kong 2012.

[29]   Van der Horst A.R.A., Wilink A.: Drivers’ Decision-Making at Signalized Intersections: An Optimization of the Yellow Timing, Traffic Engineering and Control, 27 (12), p. 615÷622, 1986.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA UKSZTAŁTOWANIA I SPRAWNOŚCI SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

AUTORZY:
Janusz CHODUR (1)
Krzysztof OSTROWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.73

SŁOWA KLUCZOWE:
skrzyżowanie z sygnalizacją, cechy skrzyżowania, sprawność skrzyżowania

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/510

DOI:
10.7862/rb.2016.73

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.73

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności