Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.68, DOI: 10.7862/rb.2016.68

WPŁYW ŚCIEŻKI NAPRĘŻENIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU GRUNTÓW SPOISTYCH

Grzegorz WRZESIŃSKI, Zbigniew LECHOWICZ, Maria Jolanta SULEWSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.68

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań wytrzymałości na ścinanie bez odpływu przy zastosowaniu dwóch różnych ścieżek naprężenia całkowitego podczas ścinania gruntu w aparacie trójosiowym. Wartości wytrzymałości na ścinanie bez odpływu wyznaczono dla rekonstruowanego gruntu spoistego o wskaźnikach: plastyczności IP = 34,7% i prekonsolidacji OCR = 2,7. Badania wykonano z konsolidacją anizotropową oraz izotropową w warunkach bez odpływu. Uzyskane wyniki umożliwiły stwierdzenie, że przebieg ścieżki naprężenia całkowitego ma istotny wpływ na wytrzymałość na ścinanie bez odpływu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Jardine R.J.: One perspective of the pre-failure deformation characteristics of some geomaterials. Pre-failure Deformation of Geomaterials, Balkema, Rotterdam, 1995, pp. 855-885.

[2] Lechowicz Z.: Badania doświadczalne, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4, 2003, s. 111-118.

[3] Lipiński M.J.: Wybrane kryteria określania parametrów geotechnicznych, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4, 2012, s. 267-277.

[4] Lipiński M.J.: Kryteria wyznaczania parametrów geotechnicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.

[5] Lipiński M.J., Wdowska M.: Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, No. 42 (2), 2010,
pp. 295-302.

[6] Tymiński W., Kiełczewski T.: Wpływ wskaźnika plastyczności na parametry wytrzymałościowe gruntów, Acta Scientiarum Polonorum Architectura, nr 12 (2), 2013, s. 73-82.

[7] Wrzesiński G.: Analiza stateczności nasypu z uwzględnieniem zmiany kierunków składowych głównych naprężenia na wytrzymałość na ścinanie podłoża gruntowego, Praca doktorska, SGGW, Warszawa 2016 [maszynopis].

[8] PN-86/B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[9] PN-88/B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[10] PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie   gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. + PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW ŚCIEŻKI NAPRĘŻENIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE BEZ ODPŁYWU GRUNTÓW SPOISTYCH

AUTORZY:
Grzegorz WRZESIŃSKI (1)
Zbigniew LECHOWICZ (2)
Maria Jolanta SULEWSKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(3) Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.68

SŁOWA KLUCZOWE:
wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, grunt spoisty, ścieżka naprężenia, aparat trójosiowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/505

DOI:
10.7862/rb.2016.68

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.68

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności