Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.67, DOI: 10.7862/rb.2016.67

WPŁYW METODY BADANIA NA WYZNACZONE CIŚNIENIE PĘCZNIENIA NA PRZYKŁADZIE IŁÓW KRAKOWIECKICH

Małgorzata WDOWSKA, Marzena LENDO-SIWICKA, Kazimierz GARBULEWSKI, Krzysztof MICHALCZUK

DOI: 10.7862/rb.2016.67

Streszczenie

Projektowanie obiektów budowlanych posadowionych w iłach stanowi trudne zadanie inżynierskie ze względu na możliwość zwiększenia (pęcznienie) lub zmniejszenia (skurcz) ich objętości [8] pod wpływem zmian wilgotności naturalnej, dlatego też obiekty posadowione na iłach często ulegają awariom. Nietypowy charakter zachowania się iłów wynika przede wszystkim z obecności minerałów hydrofitowych (m.in. montmorylonit, beidelit i inne). Na etapie projektowania i wymiarowania budowli posadowionej w iłach podstawowym parametrem jaki należy wziąć pod uwagę jest ciśnienie pęcznienia, które wyznacza się w badaniach laboratoryjnych stosując metody różniące się warunkami badań prezentowanymi w dalszej części artykułu. Jak wykazały dotychczasowe analizy, wybór metody określania ciśnienia pęcznienia ma kluczowe znaczenie w określaniu wiarygodnych wartości tego parametru. W artykule zaprezentowano wyniki badań ciśnienia pęcznienia mioceńskich iłów krakowieckich występujących w zapadlisku przedkarpackim przy zastosowaniu trzech najczęściej stosowanych metod badawczych. Na podstawie prezentowanych w artykule wyników badań stwierdzono, że ciśnienie pęcznienia badanych iłów zmieniają się w szerokim zakresie wartości (od 11,6 kPa do 270 kPa) zależnie od wskaźnika plastyczności IP i metody badań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] ASTM D 4546-90. Standard tests methods for one-dimensional swell or settlement potential of cohesive soils.

[2] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

[3] Chen F.N. Fundations on expansive soils. American Elsevier Science Publ.,1988, New York.

[4] Garbulewski K.: Ocena pęcznienia gruntów. IX krajowa konferencja mechaniki gruntów i fundamentowania. 1990, s. 181-188.

[5] Grabowska-Olszewska B.: Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. 1998, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

[6] Holtz W.G., Gibbs H.J.: Engineering properties of expansive clays. ASCE Transactions Paper No 2814, 1956, Vol. 121.

[7] Lendo-Siwicka M. Niedźwiedzka K. Wdowska M.: Ocena ekspansywności wybranych iłów neogeńskich rejonu Raciborza. Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki. WU UTP w Bydgoszczy, 2015, s. 279-287.

[8] Niedzielski A., Kumor M.K.: Geotechniczne problemy posadowień na gruntach ekspansywnych w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3, 1990, s.180–190.

[9] Seed H.B., Woodward R.J., Lundgren R.: Prediction of swelling potential for compacted clays. J. of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE 88 Tom. 3, 1962, s. 53–87.

[10] Van Der Merwe D.H.: The prediction of heave from the plasticity index and percentage clay fraction of soils. Trans. South Africa Inst. Civ. Engrs. Nr 6,1964, s. 103–107.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW METODY BADANIA NA WYZNACZONE CIŚNIENIE PĘCZNIENIA NA PRZYKŁADZIE IŁÓW KRAKOWIECKICH

AUTORZY:
Małgorzata WDOWSKA (1)
Marzena LENDO-SIWICKA (2)
Kazimierz GARBULEWSKI (3)
Krzysztof MICHALCZUK (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(3) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(4) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.67

SŁOWA KLUCZOWE:
grunty ekspansywne, iły krakowieckie, potencjał pęcznienia, metody badań

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/504

DOI:
10.7862/rb.2016.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.67

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności