Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.66, DOI: 10.7862/rb.2016.66

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SONDOWANIA STATYCZNEGO DO OKREŚLENIA NOŚNOŚCI POBOCZNICY PALA

Grzegorz SZMECHEL, Zygmunt MEYER

DOI: 10.7862/rb.2016.66

Streszczenie

Praca jest kontynuacją badań Autorów nad modelem krzywej Meyera Kowalowa[8] opisującej zachowanie pala pod obciążeniem. W artykule podano propozycjęopisu parametrów modelu krzywej MK w nawiązaniu do wyników sondowania CPT. W części obliczeniowej przedstawiono analizę zachowania pali przemieszczeniowych SDP pod próbnym obciążeniem statycznym, posiłkując się badaniami literaturowymi i własnymi. Autorzy proponują metodę określania nośności pobocznicy
pala, którego podstawa jest zagłębiona w zagęszczone grunty niespoiste na podstawie wyników badań sondowania statycznego CPT, jednocześnie porównując wyniki otrzymane w analizie do wyników badań literaturowych i własnych. Zróżnicowane metody określania nośności podstawy pala na podstawie sondowania CPT prowadzą do otrzymania szeregu krzywych obrazujących nośność pobocznicy. Cechą wspólną tych krzywych jest występowanie maksimum dla oporu pobocznicy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bustamante M, Frank R (1997) Design of axially loaded piles—French practice. In: Design of axially loaded piles – European practice, Proceedings of the ERTC3 seminar, Brussels, Belguim, Balkema, Rotterdam, The Netherlands: 161–175.

[2] Bustamante M, Gianeselli L.: (1982) Pile bearing capacity predictions by means of static penetrometer CPT. In: Proceedings of 2nd European symposium on penetration testing (ESOPT-II), Amsterdam, pp 493–500.

[3] Krasiński A.:(2013) Pale przemieszczeniowe wkręcane. Współpraca z niespoistym podłożem gruntowym. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

[4] Lee JH, Salgado R.: (1999) Determination of pile base resistance in sands. J Geotech Geoenviron Eng 125(8):673–683.

[5] Mayne P.W.:(2007) Cone penetration testing – a synthesis of highway practice. NCHRP Synthesis 368, Transportation Research Board, Washington, DC, 117 p.

[6] Meyer Z, Kowalów M, i in.: (2015) Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy fabryki samochodów marki Volkswagen we Wrześni. XXVII Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin− Międzyzdroje.

[7] Meyer Z, Szmechel G.: (2015) Określenie nośności pobocznicy pala na podstawie próbnych obciążeń statycznych. XXVII Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin− Międzyzdroje.

[8] Meyer Z., Kowalów M.: (2010) Model krzywej aproksymującej wyniki próbnych obciążeń pali. Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 3/2010.

[9] Meyer Z., Szmechel G.: (2012) Metoda interpretacji próbnych obciążeń pali prefabrykowanych. Materiały na 58, KN Krynica. Zeszyty Politechniki Rzeszowskiej.

[10] Meyer Z., Żarkiewicz K.: (2014) Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, 01/2014, s. 30-35.

[11] Meyer Z., Żarkiewicz K.: (2015) Analiza współpracy pala z gruntem w dużym zakresie osiadania. XXVII Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin− Międzyzdroje.

[12] Meyer Z.: (2010) Analiza naprężeń na pobocznicy oraz pod podstawą pojedynczego pala w oparciu o liniową teorię Boussinesqa. XVIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne problemy inżynierii środowiska. Szczecin.

[13] Meyerhof GG.: (1956) Penetration tests and bearing capacity of cohesionless soils. ASCE J Soil Mech Found Div 82, pp 866–1019.

[14] Meyerhof G.G.: (1976) Bearing capacity and settlement of pile foundations. J Geotech Eng Div 102:195–228.

[15] Meyerhof G.G.: (1983) Scale effects of ultimate pile capacity. J Geotech Eng 109:797–806.

[16] PN-EN 1997-1. Eurokod 7 Projektowanie Geotechniczne, cz.1 Zasady ogólne.

[17] Poulos H.G.: (1989) Pile behavior: theory and applications. Rankine Lecture, Géotechnique 39(3):363-415.

[18] Szmechel G.: (2014) Określenie nośności granicznej pali na podstawie próbnych obciążeń statycznych w ograniczonym zakresie. Praca doktorska. Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SONDOWANIA STATYCZNEGO DO OKREŚLENIA NOŚNOŚCI POBOCZNICY PALA

AUTORZY:
Grzegorz SZMECHEL (1)
Zygmunt MEYER (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ZUT w Szczecinie
(2) ZUT w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.66

SŁOWA KLUCZOWE:
nośność pali, próbne obciążenia statyczne, badania terenowe, obciążenie-osiadanie pala

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/503

DOI:
10.7862/rb.2016.66

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.66

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności