Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.65, DOI: 10.7862/rb.2016.65

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA POISSON’A NA PODSTAWIE POMIARU PRĘDKOŚCI FAL AKUSTYCZNYCH

Katarzyna MARKOWSKA-LECH, Wojciech SAS, Katarzyna GABRYŚ, Mariusz LECH, Emil SOBÓL

DOI: 10.7862/rb.2016.65

Streszczenie

Współczynnik Poisson’a określany na podstawie prędkości fali podłużnej i poprzecznej jest stosowany w geofizyce jako jeden z parametrów charakteryzujących odkształcenie materiału. W laboratoriach geotechnicznych również prowadzone są badania z wykorzystaniem prędkości fal sejsmicznych, dlatego Autorzy podjęli próbę przeniesienia zależności znanych z teorii sprężystości na ośrodki gruntowe w celu wyznaczenia współczynnika Poisson’a. Praca zawiera wartości współczynnika Poisson’a otrzymane z badań naturalnych gruntów spoistych dwiema różnymi technikami: w aparacie trójosiowym wyposażonym w piezoelementy typu bender oraz w kolumnie rezonansowej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Essien U.E., Akankpo A.O., Igboekwe M.U. 2014. Poisson’s Ratio of Surface Soils and Shallow Sediments Determined from Seismic Compressional and Shear Wave Velocities. International Journal of Geosciences, 5, 1540-1546.

[2] Zhang J.J., Bentley L.R. 2005. Factors determining Poisson’s ratio. CREWES Research Report — Volume 17 2005.

[3] Sas W., Gabryś K., Soból E., Szymański A. 2016. Dynamic Characterization of Cohesive Material Based on Wave Velocity Measurements. Applied Sciences, 6(2), 49; doi:10.3390/app6020049.

[4] Viggiani G., Atkinson J.H. 1995. Interpretation of bender element tests. Geotechnique 45, No. 1, 149 – 154, Technical Note.

[5] Markowska-Lech K., Lech M., Bajda M., Szymański A. 2013 Small strain stiffness in overconsolidated Pliocene clays. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation No 45 (2), 2013: 169–181.

[6] Markowska-Lech K., Lech M., Bajda M., Szymański A. 2008. The use of seismic tests for determination of shear modulus in cohesive soils. EJPAU 11(2), #20.

[7] Tymiński, W., Markowska-Lech, K. 2005. Kryteria pomiaru prędkości fali poprzecznej w gruntach spoistych. Materiały konferencyjne, 51 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, t. IV, 65-72.

[8] Pineda J.A., Colmenares J.E., Hoyos L.R. 2014. Effect of fabric and Weathering Intensity on Dynamic properties of Residual and Saprolitic Soils via Resonant Column Testing. Geotechnical Testing Journal, 37, 5, 800-816.

[9] Markowska-Lech K. 2008. The determination of shear modulus in overconsolidated cohesive soils. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Poznan University of Technology, 12, 61-71.

[10] Hasan, A.M., Wheeler, S.J. 2015. Measuring travel time in bender/extender element tests. In Proceedings of the 16th ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, Edinburg, UK, 13–17 September 2015; 3171–3176.

[11] Styler, M.A., Howie, J.A. 2014. Continuous Monitoring of Bender Element Shear Wave Velocities During Triaxial Testing. Geotechnical Testing Journal. 37,
218–230.

[12] Soból E., Sas W. i Szymański A. 2015. Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68, 133-144.

[13] Gabryś K., Sas W. i Szymański A. 2013. Kolumna rezonansowa jako urządzenie do badań dynamicznych gruntów spoistych. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59, 3-13.

[14] Sas W. i Gabryś K. 2012. Laboratory measurement of shear stiffness in resonant column apparatus. Acta Scientiarum Polonorum, series Architectura, 11(4), 29-39.

[15] Sas W., Gabryś K. i Szymański A. 2013. Determination of Poisson’s ratio by means of resonant column tests. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities: EJPAU, 16, 3, Topic: Civil Engineering.

[16] Sawangsuriya A., Fall M., Fratta D. 2008. Wave-Based Techniques for Evaluating Elastic Modulus and Poisson’s Ratio of Laboratory Compacted Lateritic Soils. Geotech Geol Eng (2008) 26:567–578.

[17] Di Benedetto H., Geoffroy H., Duttine A., Sauzéat C., Chau B. Comportement anisotrope des sols et caractérisation d’un site à partir d’essais de propagation d’ondes.

[18] Amaral M.F., Viana da Fonseca A. i Carvalho J. 2011. Dynamic Poisson ratio analysis. Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. A. Anagnostopoulos et al. (Eds.) IOS Press. 1, 115-120.

[19] Mayne P.W. 2001. Stress-strain-strength-flow parameters from enhanced in-situ tests. Proceedings of International Conference on In-Situ Measurement of soil Properties&Case Histories, Bali, Indonesia, 27-48.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA POISSON’A NA PODSTAWIE POMIARU PRĘDKOŚCI FAL AKUSTYCZNYCH

AUTORZY:
Katarzyna MARKOWSKA-LECH (1)
Wojciech SAS (2)
Katarzyna GABRYŚ (3)
Mariusz LECH (4)
Emil SOBÓL (5)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Laboratorium – Centrum Wodne, Warszawa
(2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Laboratorium – Centrum Wodne, Warszawa
(3) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Laboratorium – Centrum Wodne, Warszawa
(4) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(5) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.65

SŁOWA KLUCZOWE:
piezoelementy, prędkość fali poprzecznej, prędkość fali podłużnej, kolumna rezonansowa, współczynnik Poisson’a, grunty spoiste

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/502

DOI:
10.7862/rb.2016.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.65

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności