Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.64, DOI: 10.7862/rb.2016.64

ANALIZA WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DRÓG OBCIĄŻONYCH RUCHEM LEKKIM I ŚREDNIM WEDŁUG KTKNPIP

Stanisław MAJER, Bartosz BUDZIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.64

Streszczenie

WEDŁUG KTKNPIP

W roku 2015 roku uprawomocniło się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (WT). Rozporządzanie to usunęło załącznik 4 i 5 do WT, dotyczący określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni oraz typowych konstrukcji nawierzchni. Zmiany te wynikały przede wszystkim z opracowania na zlecenie GDDKiA nowego katalogu typowych nawierzchni: podatnych i półsztywnych (KTKNPiP) przez zespół prof. Judyckiego i nawierzchni sztywnych przez zespół prof. Szydło i wprowadzenia ich do obowiązkowego stosowania na drogach krajowych w 2014 roku. W artykule autorzy przenalizują zaproponowane typowe rozwiązania ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni obciążonych ruchem KR1÷KR2 (ruch lekki) i KR3÷KR4 (ruch średni) oraz przedstawią autorskie równoważne rozwiązania.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]   Główny Urząd Statystyczny, Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.

[2]   IBDiM, Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, (wydanie I), (wydanie II znowelizowane).Warszawa 1977/1983.

[3]   IBDiM, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Warszawa 1997.

[4]   Judycki J. i inni,. Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, WKŁ, Warszawa 2012.

[5]   Opoczyńskie K., Synteza wyników GPR 2015 dla dróg krajowych. Transprojekt-warszawa Sp. z o.o. Warszawa 2016 (http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/ g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/Synteza_GPR2015.pdf), Warszawa 2015.

[6]   Politechnika Gdańska, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., Warszawa 2014.

[7]   Politechnika Wrocławska, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, GDDKiA, , Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., Warszawa 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DRÓG OBCIĄŻONYCH RUCHEM LEKKIM I ŚREDNIM WEDŁUG KTKNPIP

AUTORZY:
Stanisław MAJER (1)
Bartosz BUDZIŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.64

SŁOWA KLUCZOWE:
podłoże gruntowe, ulepszone podłoże, wzmocnienie podłoża, konstrukcja nawierzchni

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/501

DOI:
10.7862/rb.2016.64

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.64

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności