Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.63, DOI: 10.7862/rb.2016.63

PRZYKŁAD OKREŚLANIA ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH NA POTRZEBY INTERPRETACJI SONDOWAŃ DMT W MOCNYCH GRUNTACH SPOISTYCH

Mirosław J. LIPIŃSKI, Jerzy SZCZYPIOR, Małgorzata WDOWSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.63

Streszczenie

Szeroko rozpowszechnione wykorzystanie badań DMT w różnorodnych warunkach geologicznych wymaga weryfikacji lub dostosowania istniejących formuł do określania  parametrów geotechnicznych. Zlodowacenia jakie miały miejsce na terenie Polski w przeszłości spowodowały występowanie silnie prekonsolidowanych gruntów oraz powstanie złożonych warunków geologicznych. Artykuł opisuje przykład korelacji wyników badań DMT z parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi określonymi na podstawie badań trójosiowych TXCIU przeprowadzonych na silnie prekonsolidowanych iłach o średniej i wysokiej plastyczności. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyprowadzone wzory dotyczące sztywności pozwalają na określenie modułu odkształcenia E dla różnych odkształceń z zakresu 0,01-1,0%. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baldi G., Bellotti R., Ghiona V.N., Jamiolkowski M., and Lo Presti D.C.: Modulus of Sands from CPT’s and DMT’s, Paper to the 12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rio de Janeiro, 1989, pp. 165-170.

[2] Jamiolkowski M., Ghionna V.N., Lancellota R., and Pasqualini E.: New correlations of penetrations tests for design practice, Proceedings of the 1st international Symposium on Penetration testing , ISOPT-1, Orlando Florida, Vol. 1, 1988, pp. 263-296.

[3] Lipiński M.J.: Wykorzystanie dylatometru do wyznaczenia parametrów gruntowych dla potrzeb projektowania, X Krajowa konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, tom II, 1993, 163-169.

[4] Lipiński M.J.:  Wdrożenie do bieżącej eksploatacji ruchowej dylatometru Marchettiego. Raport GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o., 1993.

[5] Marchetti S., Crapps D.K.: Flat Dilatometer Manual. Internal report of GPE Inc., distributed to purchasers of the DMT equipment, 1981.

[6] Marchetti S.,  Monaco P., Totani G., Marchetti D.: In situ tests by seismic dilatometer (SDMT). Proceedings from research to practice in geotechnical engineering. Geotechnical Special publication No. 180:292-311 (book honoring J.H. Schmertmann), 2008.

[7] Schmertmann J.H.:  Suggested method for performing the Flat Dalatometer Test. Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, Vol. 9, No. 2, 1986, 93-101.

[8] Szczypior J.: Określanie wybranych parametrów geotechnicznych gruntów spoistych na podstawie sondowań statycznych. Praca magisterska pod kierunkiem M. Lipińskiego. Katedra Geoinżynierii SGGW, 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZYKŁAD OKREŚLANIA ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH NA POTRZEBY INTERPRETACJI SONDOWAŃ DMT W MOCNYCH GRUNTACH SPOISTYCH

AUTORZY:
Mirosław J. LIPIŃSKI (1)
Jerzy SZCZYPIOR (2)
Małgorzata WDOWSKA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2) GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.
(3) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.63

SŁOWA KLUCZOWE:
DMT, nowe formuły, silnie prekonsolidowane grunty spoiste, wytrzymałość, sztywność, zakres odkształcenia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/500

DOI:
10.7862/rb.2016.63

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.63

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności