Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.59, DOI: 10.7862/rb.2016.59

SYMULACJE NUMERYCZNE W ANALIZIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Aleksander URBAŃSKI, Michał GRODECKI, Andrzej KOT

DOI: 10.7862/rb.2016.59

Streszczenie

Artykuł przedstawia metodologię numerycznego modelowania najważniejszych dla praktyki inżynierskiej zagadnień oceny bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Z uwagi na zakres czasowy zachodzących zjawisk filtracyjnych problem filtracji musi być rozważany jako nieustalony oraz połączony z analizą mechaniczną (deformacji i stateczności). Opisane podejście zostało zilustrowane przykładami wyników analiz rzeczywistych wałów. Obliczenia wykonano systemem Metody Elementów Skończonych (MES) ZSoil.PC.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Urbański A., Grodecki M. : FE approach to coupled transient flow and stability analysis of antiflood embankments, Proceedings of the third international conference on advances of computer methods in geotechnical and geoenvironmental engineering – Moskwa2000, A.A. Balkema, Rotterdam, Holandia 2000.

[2] Urbański A., Truty A., Grodecki M. : Modelowanie numeryczne nieustalonej filtracji i stateczności wałów przeciwpowodziowych, Materiały Pokonferencyjne IX Konferencji Technicznej Kontroli Zapór Rytro 29-31.05.2001, IMGW 2001.

[3] van Genuchten M.Th.: A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, American Society of Soil Sciences, 1980.

[4] Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie Geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579.

[6] Z_Soil.PC, Theoretical Manual, ZACE Services Ltd., Lozanna 2000.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYMULACJE NUMERYCZNE W ANALIZIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

AUTORZY:
Aleksander URBAŃSKI (1)
Michał GRODECKI (2)
Andrzej KOT (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska
(3) AQUIN Agata Władysława Rakoczy Kot

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.59

SŁOWA KLUCZOWE:
wały przeciwpowodziowe, filtracja nieustalona, stateczność budowli ziemnych, MES, symulacje

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/496

DOI:
10.7862/rb.2016.59

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.59

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności