Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.56, DOI: 10.7862/rb.2016.56

OCENA JAKOŚCI ROBÓT USZCZELNIAJĄCYCH BUDOWLE OKRESOWO PIĘTRZĄCE WODĘ NA PRZYKŁADZIE REMONTU ZAPORY W JARNOŁTÓWKU

Zbigniew KLEDYŃSKI, Agnieszka MACHOWSKA, Paweł FALACIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.56

Streszczenie

W artykule przedstawiono zakres i przebieg remontu zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Jarnołtówku. Zapora – zbudowana w latach 1906-1908 – składa się z części kamiennej – przelewowej i zapory ziemnej. Ze względu na stan techniczny zapory kamiennej wykonano ciśnieniową cementację otworową uszczelniającą korpus zapory kamiennej oraz palisadę (metodą jet-grouting) uszczelniającą i wzmacniającą połączenie zapory ziemnej z przyczółkiem zapory kamiennej. Iniekcję otworową wykonano metodą „od dołu”, strefami o wysokości do 5 m, w otworach o orientacji pionowej, w pierwszej i drugiej kolejności iniektowania. Otwory wiertnicze miały średnicę 100 mm i długość 8,00-24,90 m. Do robót cementacyjnych wykorzystano cement portlandzki CEM I 42,5. Palisadę wykonano ostatecznie z 16 kolumn o średnicy 2,0 m i wysokości od 15,0 do 18,3 m, zależnej od lokalizacji i głębokości zalegania podłoża skalnego. Do wykonania palisady użyto cementu hutniczego CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA. Dodatkowo wykonano zakotwienie prawego przyczółka zapory kamiennej. Po wykonaniu remontu dokonano oceny jego skuteczności za pomocą badań geofizycznych obrazujących zmiany prędkości fal sejsmicznych wywołanych cementacją. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań wykonanych przed remontem zapory w 2009 r. Ze względu na charakter obiektu (okresowo piętrzącego wodę) ocenę wykonano na podstawie wyników kontroli międzyoperacyjnych oraz badań geofizycznych (geosejsmicznych). Podkreślono znaczenie kontroli i nadzorów specjalistycznych w remontach tego typu obiektów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PGBW "Hydrogeo": Sprawozdanie z prac badawczych w korpusie i podłożu zapory kamiennej w Jarnołtówku woj. opolskie, Kraków 1984.

[2] PGBW "Hydrogeo": Projekt prac cementacyjnych dla uszczelnienia kamiennego korpusu zapory w Jarnołtówku woj. opolskie, Kraków 1986.

[3] PGBW "Hydrogeo": Dokumentacja z prac cementacyjnych wykonanych celem uszczelnienia korpusu kamiennego i podłoża zapory w rzece Złoty Potok w Jarnołtówku, Kraków 1989.

[4] Fiedler K. i inni: Analiza stanu pracy zapory Jarnołtówek na Złotym Potoku po wykonanym remoncie przy zastosowaniu metody elementów skończonych, IZwWiBW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991.

[5] Bestyński Z.: Dokumentacja badań geofizycznych kamiennego przelewu zapory w Jarnołtówku, GEO-Refleks, Warszawa 1999.

[6] Bestyński Z.: Dokumentacja badań geofizycznych kamiennego bloku zapory w Jarnołtówku, GEO-Refleks, Warszawa XI.2008, VIII.2009.

[7] Fiedler K. (1996-2007), Kledyński Z. z zespołem (2008-2015). Doroczne analizy i interpretacja wyników obserwacji i pomiarów zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Jarnołtówku na Złotym Potoku, IZwWiBW (od 2008 r. Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki) Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

[8] Bestyński Z.: Dokumentacja badań geofizycznych kamiennego bloku zapory w Jarnołtówku, GEO-Refleks, Warszawa 2012.

[9] Kledyński Z. z zespołem: Remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, gm. Głuchołazy, ZBWiH Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

[10] Kledyński Z. z zespołem: Zmiana do projektu pt.: Remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, gm. Głuchołazy, ZBWiH Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

[11] Pasternak W.: Dokumentacja powykonawcza pt.: Remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, Skanska 2012.

[12] Łukaszek R.: Dokumentacja z przebiegu prac cementacyjnych na zaporze kamiennej w Jarnołtówku, gm. Głuchołazy, Geoserwis 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA JAKOŚCI ROBÓT USZCZELNIAJĄCYCH BUDOWLE OKRESOWO PIĘTRZĄCE WODĘ NA PRZYKŁADZIE REMONTU ZAPORY W JARNOŁTÓWKU

AUTORZY:
Zbigniew KLEDYŃSKI (1)
Agnieszka MACHOWSKA (2)
Paweł FALACIŃSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Warszawska
(2) Politechnika Warszawska
(3) Politechnika Warszawska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.56

SŁOWA KLUCZOWE:
zapora ziemna, zapora kamienna, suchy zbiornik, cementacja, jet-grouting

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/493

DOI:
10.7862/rb.2016.56

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.56

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności