Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.34, DOI: 10.7862/rb.2016.34

ANALIZA I OCENA RYZYKA ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH SPOWODOWANEGO ZDARZENIAMI EKSTREMALNYMI

Kamil SZYLAK

DOI: 10.7862/rb.2016.34

Streszczenie

Analizując statystyki związane z katastrofami budowlanymi w Polsce można dojść do wniosku, że najczęstszymi przyczynami katastrof są zdarzenia ekstremalne - bardzo rzadko występujące i trudne do przewidzenia. Zdarzenia te nie są bezpośrednio uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji ze względu na ich małe prawdopodobieństwo wystąpienia. W obiektach użyteczności publicznej i obiektach zamieszkania zbiorowego zalecane jest przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z takimi zdarzeniami ekstremalnymi, których wystąpienie powoduje zniszczenia znacznej części lub nawet całej konstrukcji. W artykule przedstawiono koncepcję procedury oceny i analizy ryzyka obiektów o żelbetowej konstrukcji szkieletowej – ustroju często stosowanego w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Ryzyko przedstawiono jako parametr wyznaczający odporność konstrukcji na zdarzenia ekstremalne jest funkcją wystąpienia zagrożenia oraz poniesionych konsekwencji. Czynniki ryzyka przedstawiono jako wielkości rozmyte ze względu na trudności z ich jednoznacznym określeniem i dokładnym oszacowaniem.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baker J., Schubert M., Faber M.: On the assessment of robustness. Journal of Structural Safety, vol. 30, 2008.

[2] Bazy danych ITB, Katastrofy i awarie budowlane, http://www.awarie.jurek.waw.pl/, {dostęp 19-05-2016}.

[3] ISO Standard 13824:2009 General principles on risk assessment of system involving structures, ISO Geneve, 2009.

[4] JCSS, Risk Assessment in Engineering Principles, 2008: System Representation and Risk Criteria. ISBN 978-3-909386-78-9.

[5] Knoll F., Vogel T.: Design for robustness. Structural Engineering Documents, 11, IABSE, ETH Zurich, 2009.

[6] PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

[7] PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne oddziaływania wyjątkowe.

[8] Raporty GUNB, Katastrofy budowlane, http://www.gunb.gov.pl/, {dostęp 19-05-2016}.

[9] Woliński S., Defining of the structural robustness, Bulletin of the Polish Academy of Science, Vol. 61, No 1., 2013, pp.137-144.

[10] Woliński S., Projektowanie konstrukcji wspomagane analizą ryzyka, Budownictwo i Architektura, nr 13(2), 2014, str. 367-374.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA I OCENA RYZYKA ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH SPOWODOWANEGO ZDARZENIAMI EKSTREMALNYMI

AUTORZY:
Kamil SZYLAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.34

SŁOWA KLUCZOWE:
jakościowa ocena ryzyka, ilościowa ocena ryzyka, czynniki ryzyka, żelbetowe konstrukcje szkieletowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/471

DOI:
10.7862/rb.2016.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.34

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności