Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.28, DOI: 10.7862/rb.2016.28

BADANIE NOŚNOŚCI BELEK ŻELBETOWYCH DOZBROJONYCH STALOWYMI SIATKAMI CIĘTO-CIĄGNIONYMI

Sofiya BURCHENYA, Ivan DOBRYANSKYY, Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA

DOI: 10.7862/rb.2016.28

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nośności oraz momentu pojawienia się pęknięć i odkształceń konstrukcji żelbetowych zginanych belek ze wzmocnieniem zewnętrznym w formie stalowej siatki cięto-ciągnionej. Rozpatrzono przypadek umieszczenia siatki bez warstwy ochronnej z betonu oraz z warstwą ochronną w postaci betonu (otuliny). We wcześniejszych badaniach eksperymentalnie potwierdzono, że siatka cięto-ciągniona zapewnia bardziej niezawodną sczepność z powierzchnią betonu, niż beton z arkuszem blachy falistej lub gładkiej i systemem dospawanych kotew.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Добрянський І.: Експериментальне дослідження міцності нормальних перерізів згинаних балкових елементів, армованих просічно-витяжним листом //
І. Добрянський, С. Бурченя, І. Шмиг // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 18-21 вересня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 552-558.

[2] Клименко Ф. Е.: Сталебетонные конструкции с внешним полосовым армированием / Ф. Е. Клименко. – К. : Будівельник, 1984. – 88 с.

[3] Шмиг P., Добрянський I., Бурченя C., Нікіфоряк C.: Обгрунтування доцільності застосування сталевого просічно-витяжного листа як робочої арматури у залізобетонних балкових конструкціях. Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво − 2013. − № 14. − С. 89 -100.

[4] Патент на корисну модель, u2011 08765 МПК Е04С 5/02(2006.01). Сталебетонний елемент / Добрянський І.М., Шмиг Р.А., Бурченя С.П. ; заявн. і патентовласник Львівський нац. аграрн. унів. − № 69032, заявл. 12.07.2011 ; опубл. 25.04.2012., Бюл. №8.

[5] Патент на корисну модель, u2011 08771 МПК Е04С 5/02(2006.01). Сталебетонний елемент / Добрянський І.М., Шмиг Р.А., Бурченя С.П. ; заявн. і патентовласник Львівський нац. аграрн. унів. − № 69035, заявл. 12.07.2011 ; опубл. 25.04.2012.. Бюл. №8.

[6] Просічно-витяжний лист [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrossteel.ru/list_8.html {dostęp 10.06.2016}.

[7] Стороженко Л. И.; Сталежелезобетонные конструкции / Л.И. Стороженко,
А. В. Семко, В. И. Ефименко. − К. : Четверта хвиля, 1997. − 160 с.

[8] Фамуляк Ю. Є. Міцність сталебетонних балок з торцевими анкерами в зоні дії поперечних сил : монографія / Ю. Є. Фамуляк, Ф. Є. Клименко, В. М. Барабаш. − Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2006. − 117 с.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIE NOŚNOŚCI BELEK ŻELBETOWYCH DOZBROJONYCH STALOWYMI SIATKAMI CIĘTO-CIĄGNIONYMI

AUTORZY:
Sofiya BURCHENYA (1)
Ivan DOBRYANSKYY (2)
Yuriy FAMULYAK (3)
Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
(2) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
(3) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
(4) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.28

SŁOWA KLUCZOWE:
nośność, stalowa siatka cięto-ciągniona, odkształcenia, zginane konstrukcje belkowe, wzmocnienie zewnętrzne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/465

DOI:
10.7862/rb.2016.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.28

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności