Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.26, DOI: 10.7862/rb.2016.26

SZACOWANIE WSTĘPNYCH KOSZTÓW BUDOWY BOISK SPORTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM WNIOSKOWANIA Z PRZYPADKÓW

Krzysztof ZIMA

DOI: 10.7862/rb.2016.26

Streszczenie

W artykule zostanie pokazane zastosowanie metody CBR (Case Based Reasoning) na wczesnym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego w celu szacowania kosztów boisk sportowych. Analiza ma na celu zbadanie możliwości wspomagania kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem wnioskowania z przypadków. Zaprezentowana zostanie baza danych zawierająca 84 przypadki boisk sportowych dla których przeprowadzono postępowania przetargowe. Baza danych zawiera także ceny wybranych ofert w toku postępowania. Następnie pokazano proces wnioskowania z przypadków w celu wyboru najbardziej zbliżonych przypadków do analizowanego problemu. Obliczone zostały lokalne podobieństwa przypadków nowych i starych zawartych w bazie danych, a następnie podobieństwo globalne. Wybrane zostały przypadki, dla których podobieństwo globalne było większe niż 95%. Wybrane przypadki zostały następnie adaptowane ze względu na różnice w czasie kalkulowanych ofert starych przypadków, a czasem oszacowania dla nowego przypadku oraz różnic w lokalizacji inwestycji. W tym celu dokonano korekty o dwa współczynniki korekcyjne: współczynnik waloryzacyjny i współczynnik regionalny. Obliczenia przeprowadzono dla czterech modeli różniących się przyjętymi wagami zmiennych objaśniających przypadki oraz ilością zmiennych dla których obliczane były podobieństwa lokalne. Na koniec wyliczono średni absolutny szacowany błąd MAEE dla analizowanych modeli i dokonano analizy błędów w odniesieniu do publikowanych wskaźników polskich oraz zagranicznych w celu oceny błędu dla analizowanych modeli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] An S-H., Kim G-H., Kang K-I.: A case-based reasoning cost estimating model using experience by analytic hierarchy process, Building and Environment, vol. 42, no. 7, 2007, pp. 2573–2579.

[2] Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.: Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn, Difin, Warszawa 2013.

[3] Ji S-H., Park M., and Lee H-S.: Cost estimation model for building projects using case-based reasoning, Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 38, no. 5, 2011, pp. 570–581.

[4] Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych w: Kapliński O. (red.), Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, KILiW PAN, Warszawa 2007.

[5] Kim M., Lee S., Woo S., and Shin D.H.: Approximate Cost Estimating Model for River Facility Construction Based on Case-Based Reasoning with Genetic Algorithms, KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 16, no. 3, 2012, pp. 283-292.

[6] Kim S., Shim J.H.,: Combining case-based reasoning with genetic algorithm optimization for preliminary cost estimation in construction industry, Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 41, no. 1, 2014, pp. 65-73.

[7] Kończak A., Pasławski J.: Hybrid approach in learning from examples in construction process design, Technical Transactions, Civil Engineering, 2-B/2014, pp. 21-30.

[8] Marzouk M., Ahmed R.: A case-based reasoning approach for estimating the costs of pump station projects, Journal of Advanced Research, vol. 2, no. 4, 2011, pp. 289–295.

[9] Radziejowska A., Zima K.: The concept of a knowledge base to aid in cost estimating of sports facilities, International Journal of Contemporary Management, vol. 14, no. 3, 2015, pp. 99–113.

[10] Traczyk W.: Inżynieria wiedzy, Exit, Warszawa 2010.

[11] Zima K.: The Case-Based Reasoning model of cost estimation at the preliminary stage of a construction project, Procedia Engineering, vol. 122, 2015, pp. 57–64.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SZACOWANIE WSTĘPNYCH KOSZTÓW BUDOWY BOISK SPORTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM WNIOSKOWANIA Z PRZYPADKÓW

AUTORZY:
Krzysztof ZIMA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.26

SŁOWA KLUCZOWE:
Case Based Reasoning, kosztorysowanie, roboty budowlane

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/463

DOI:
10.7862/rb.2016.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.26

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności