Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.25, DOI: 10.7862/rb.2016.25

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA EKSPLORACYJNEJ ANALIZY DANYCH W PRZEDSIĘWZIĘCIACH INŻYNIERYJNYCH

Janusz SZELKA, Zbigniew WRONA

DOI: 10.7862/rb.2016.25

Streszczenie

Wszystkie kategorie procesów informacyjno-decyzyjnych, realizowanych w obszarze przedsięwzięć inżynieryjnych, wymagają gromadzenia i przetwarzania znacznych ilości danych. Systemy baz danych, eksploatowane w obszarze tych przedsięwzięć, wykorzystuje się niemal wyłącznie do bieżącego przetwarzania informacji. Ich wykorzystanie do celów analitycznych ogranicza się do analiz całkowicie sterowanych przez użytkownika (inżyniera). Natomiast, w wielu obszarach zarządzania, w przechowywanych zasobach danych dostrzega się ogromny potencjał analityczny i dokonuje się z powodzeniem ich zautomatyzowanej eksploracji, pozyskując w ten sposób nową wiedzę (odkrywając nietrywialne, nieznane wcześniej prawidłowości). Wydaje się, że nie ma przeszkód, by podobne działania realizować także w obszarze przedsięwzięć inżynieryjnych, odkrywając nowe klasyfikacje, asocjacje, czy identyfikując sekwencje zdarzeń. Zautomatyzowana eksploracja danych często okazuje się jedynym sposobem wyszukiwania prawidłowości w ogromnych zbiorach danych, których człowiek nie jest w stanie przeanalizować. Specyfika przedsięwzięć inżynieryjnych (znaczna złożoność, niejednorodność a często także niepowtarzalność sytuacji problemowych) narzuca przy tym określone ograniczenia na poszczególne etapy takiej analizy. W opracowaniu przybliżono uwarunkowania stosowania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych, nakreślono zakres przedsięwzięć niezbędnych do wykonania w poszczególnych jej etapach oraz wskazano narzędzia umożliwiające programową realizację tego typu przedsięwzięć.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Larose D. T. Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. PWN, Warszawa 2013.

[2] Stefanowski J. Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy. Rozprawa habilitacyjna. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

[3] Szelka J., Obiektowy zapis wiedzy w systemach eksperckich wspomagających budowę mostów wojskowych, WAT, Warszawa 1999.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA EKSPLORACYJNEJ ANALIZY DANYCH W PRZEDSIĘWZIĘCIACH INŻYNIERYJNYCH

AUTORZY:
Janusz SZELKA (1)
Zbigniew WRONA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski
(2) Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.25

SŁOWA KLUCZOWE:
procesy analityczno-decyzyjne w przedsięwzięciach inżynieryjnych, eksploracyjna analiza danych, metody eksploracji danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/462

DOI:
10.7862/rb.2016.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.25

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności