Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.20, DOI: 10.7862/rb.2016.20

UWZGLĘDNIENIE PREFERENCJI DECYDENTA W PROCESIE OCENY RYZYKA EKSPLOATACJI MOSTÓW WOJSKOWYCH

Artur DUCHACZEK, Dariusz SKORUPKA

DOI: 10.7862/rb.2016.20

Streszczenie

Bardzo często ocena ryzyka realizacji i eksploatacji obiektów budowalnych z powodów finansowych lub też braku odpowiednich narzędzi badawczych w praktyce jest realizowana tylko przez nieliczne grono inżynierów. Identyfikacja ryzyka eksploatacji obiektów mostowych polega przede wszystkim na specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona zatem na uniknięcie lub zmniejszenie liczby problemów w czasie realizacji przedsięwzięć budowlanych. W pracy przedstawiono jedną ze znanych metod analizy ryzyka eksploatacyjnego obiektów mostowych. W nawiązaniu do niej zaprezentowano prostą autorską metodę doboru wartości liczbowych współczynników ważności γi poszczególnych czynników ryzyka. Współczynniki te umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Zastosowanie przedstawionej w pracy metody powoduje ilościowe uwzględnienie rzeczywistych preferencji decydenta w oparciu o prostą metodę naukową, a nie tylko samą intuicję decydenta.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Aouni B., Abdelaziz F. B., Martel J. M.: Decision-maker's preferences modeling in the stochastic goal programming, European Journal of Operational Research, 162(3), 2005, pp. 610-618.

[2]  Chang B, Chang C. W., Wu C. H.: Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria, Expert Systems with Applications, vol. 38(3), 2011, pp. 1850-1858.

[3]  Duchaczek A.: Ocena preferencji decydenta przy wyborze środków transportowych, Budownictwo i Architektura, nr 14(1), 2015, s. 25-31.

[4]       Dytczak M., Przybyło W., Wielokryterialna ocena systemów transportu Krakowa z użyciem metody DEMATEL. Budownictwo i inżynieria środowiska, nr 2, 2011, s. 241-246.

[5]  Saaty T. L., Vargas L.: Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Kluwer Academic Publishing, Boston 2001.

[6]  Skorupka D., Duchaczek A.: Zarządzanie ryzykiem eksploatacji wojskowych obiektów mostowych, W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa: LV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2009, Kielce - Krynica 20-25 września 2009, Politechnika Świętokrzyska, 2009, s. 563-570.

[7]  Skorupka D., Duchaczek A.: Eksploatacja mostów wojskowych w warunkach ryzyka, W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa: LVI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce - Krynica 19-24.09.2010 r., Politechnika Świętokrzyska, 2010, s. 451-458.

Podsumowanie

TYTUŁ:
UWZGLĘDNIENIE PREFERENCJI DECYDENTA W PROCESIE OCENY RYZYKA EKSPLOATACJI MOSTÓW WOJSKOWYCH

AUTORZY:
Artur DUCHACZEK (1)
Dariusz SKORUPKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław
(2) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.20

SŁOWA KLUCZOWE:
eksploatacja obiektów, analiza ryzyka, preferencjedecydenta, mosty wojskowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/457

DOI:
10.7862/rb.2016.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.20

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności