Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.11, DOI: 10.7862/rb.2016.11

WPŁYW KRUSZYW SPECJALNYCH NA POROWATOŚĆ I PRZEPUSZCZALNOŚĆ BETONÓW OSŁONOWYCH

Mariusz DĄBROWSKI, Karolina GIBAS, Andrzej M. BRANDT, Michał A. GLINICKI

DOI: 10.7862/rb.2016.11

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań podciągania kapilarnego (PK), porowatości dostępnej dla wody (E) oraz współczynnika migracji jonów chlorkowych w stanie nieustalonym (Dnssm). Zakres badań obejmował betony z kruszywem magnetytowym, barytowym, serpentynitowym oraz kruszywem referencyjnym w postaci grysu amfibolitowego, które wcześniej poddane zostały selektywnemu kruszeniu i przesiewaniu, tak by zapewnić jednakowe krzywe uziarnienia/stosy okruchowe. Przeanalizowano wpływ mikrostruktury porów wyznaczonej za pomocą porozymetrii rtęciowej z odpornością na wnikanie jonów i cieczy w matrycę cementową. Z badań wynika, że betony z kruszywami specjalnymi osiągają wskaźniki przepuszczalności porównywalne lub nieco gorsze niż próbki referencyjne. Nie zaobserwowano systematycznego wpływu porowatości kapilarnej na wyniki badań przepuszczalności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kaplan M.F.: Concrete radiation shielding: nuclear physics, concrete properties, design and construction, Longman Scientific&Technical, Harlow, England.

[2] Bangash M.Y.H.: Structures for Nuclear Facilities: Analysis, Design, and Construction, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

[3] Bazant Z.P., Kaplan M.D.: Concrete at High temperatures; Material properties and mathematical Models, Longman, London 1996.

[4] Dąbrowski M., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Zastosowanie kruszyw specjalnych w projektowaniu betonów osłonowych o podwyższonej trwałości, Cement Wapno Beton 2016 (w przygotowaniu).

[5] Baran T., Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych, Cement Wapno Beton, vol 21/83, no 3, 2016.

[6] Glinicki M.A., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Dąbrowski M.: Influence of blended cements with calcareous fly ash on chloride ion migration and carbonation resistance of concrete for durable structures, MATERIALS, DOI: 10.3390/ma9010018, vol.9, no.1, 2016, pp. 18-1-15.

[7] Tang L.: Chloride transport in concrete – Measurement and prediction, Publication P-96:6, Chalmers University of Technology, Department of Building Materials, Göteborg 1996.

[8] Baroghel-Bouny V.: Durability indicators: relevant tools for performance-based evaluation and multi-level prediction of RC Durability, RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for concrete Durability, Madryt 2006, pp. 3-30.

[9] Glinicki M.A.: Długotrwała funkcjonalność betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych, IPPT PAN, Warszawa 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW KRUSZYW SPECJALNYCH NA POROWATOŚĆ I PRZEPUSZCZALNOŚĆ BETONÓW OSŁONOWYCH

AUTORZY:
Mariusz DĄBROWSKI (1)
Karolina GIBAS (2)
Andrzej M. BRANDT (3)
Michał A. GLINICKI (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) IPPT PAN, Warszawa
(2) IPPT PAN, Warszawa
(3) IPPT PAN, Warszawa
(4) IPPT PAN, Warszawa

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.11

SŁOWA KLUCZOWE:
podciąganie kapilarne, migracja jonów chlorkowych, kruszywo magnetytowe, kruszywo barytowe, kruszywo serpentynitowe, porowatość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/448

DOI:
10.7862/rb.2016.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.11

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności