Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.8, DOI: 10.7862/rb.2016.8

ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY ZAPRAW W MURACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA POLSKIE WARUNKI KLIMATYCZNE

Maria WESOŁOWSKA, Anna KACZMAREK

DOI: 10.7862/rb.2016.8

Streszczenie

Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te  przyczyniają się do destrukcji materiału, obniżając ich trwałość użytkową. Zaprawy należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, podlegającym korozji zewnętrznej i wewnętrznej. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie te przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki zewnętrzne (gazowy CO2, kwaśne deszcze, zmienne temperatury przekraczające często punkt 0̊C, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów). Przyczyną korozji wewnętrznej są same składniki zapraw. Wymienione czynniki istotnie wpływają na zmiany mikrostruktury zapraw. Proces ten jest rozłożony w czasie. Analizę przeprowadzono na stanowisku poligonowym zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do analizy wytypowano 3 mury licowe na różnych zaprawach. W kolejnych latach funkcjonowania murów obserwowano pojawianie się wykwitów o różnym zakresie i nasileniu. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie obszaru o najwyższej intensywności wykwitów. Po dziesięciu latach, dla każdego muru, z wytypowanego miejsca pobrano próbki zapraw, dla których zbadano mikrostrukturę metodą porozymetrii rtęciowej. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny zmian udziału mezo- i makro-porów w badanych zaprawach powstałych w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

[2] Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu, Wydawnictwa Naukowo PWN, Warszawa 2010.

[3]Wesołowska M., Pawełkowski K., Kempiński M., Kaczmarek M.: Compatibility of masonry components from gas permeability tests [P] Proceeding of 8th International Masonry Conference, Dresden, 2010.

[4] HenkelD., Pense A W.: Structures and Properties of Engineering Materials [J]. Mc Graw-Hill Series in Materials Science, 2002.

[5] Van Vlack LH.: Elements of Materials Science and Engineering Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

[6] Brocken H.J.P., Pers N.M., Larbi J.A.: Composition of lime-cement and air-entrained cement mortar as a function of distance to the brick–mortar interface: consequences for masonry. Mater Struct; 2000 33:634–46.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY ZAPRAW W MURACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA POLSKIE WARUNKI KLIMATYCZNE

AUTORZY:
Maria WESOŁOWSKA (1)
Anna KACZMAREK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
(2) Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.8

SŁOWA KLUCZOWE:
mur licowy, mikrostruktura zapraw, oddziaływanie środowiska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/445

DOI:
10.7862/rb.2016.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności