Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.4, DOI: 10.7862/rb.2016.4

BADANIE EWOLUCJI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Beata NOWOGOŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2016.4

Streszczenie

Perspektywa utrzymania budynków mieszkalnych w odpowiednim stanie technicznym narzuca zadania optymalnego planowania prac remontowych, a prawidłowe opracowanie zakresu i programu remontu wymaga ustalenia diagnozy. Diagnostyka stanowi podstawę właściwie prowadzonej działalności remontowej w każdym obiekcie technicznym. Diagnoza obejmuje zadania dotyczące zarówno oceny aktualnego stanu technicznego jak i prognozy rozwoju zmian tego stanu. Prognostyczny opis czasu życia budynku w ujęciu matematycznym pozwala na opracowanie precyzyjnych strategii przywracających odpowiedni poziom efektywności eksploatacyjnych. Opracowany model predykcji właściwości użytkowych budynku pozwala na przewidywanie zmian stanu technicznego budynku. W artykule przedstawiona jest problematyka badania ewolucji stanu technicznego wykonanego w technologii tradycyjnej. Budynek i jego elementy składowe w każdej chwili użytkowania znajdują się w pewnym stanie technicznym, a zmiany stanu technicznego traktuje się jako ciąg stanów uporządkowanych według wartości zmiennej czasowej. W artykule zaprezentowana jest także ocena zgodności zaproponowanego modelu z wynikami kontroli okresowych budynków w Żarach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Arendarski J.: Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa 1978.

[2] Brunarski L., Runkiewicz L.: Diagnostyka obiektów budowlanych. Materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i PZITB Krynica 2010.

[3] Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.

[4] Galanc T.: Metody wspomagania procesu zarządzania. Część II: Decyzyjne modele liniowe i prognozowanie ekonometryczne. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 1993.

[5] Khelassi, A., Theilliol, D., Weber, P.: Reconfigurability analysis for reliable fault-tolerant control design, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2011, s. 431–439.

[6] Nowak A. S., Collins K. R.: Reliability of Structures, Mc Graw-Hill Int. Edition, 2000.

[7] Nowakowski T.: Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999.

[8] Nowogońska B.:  Mathematical reliability model of building components by Rayleigh Civil Environmental Engineering Reports, 2014 nr 15, 87-97.

[9] Niziński S.: Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.

[10]  Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych „Twój Dom” Żary sporządzone w  2005 r., 2010 r., 2015 r.

[11]  Ściślewski Z: Trwałość budowli, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 1995.

[12]  Walpde R. E., Myers R. H.: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Macmillan Publishing Company, London 1985.

[13]  Winniczek W.: Wycena budynków i budowli podejściem odtworzeniowym, CUTOB-PZITB, Wrocław 1993.

[14]  PN-ISO 15686-1: 2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.

[15]  PN-ISO 15686-2: 2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2. Procedury związane z przewidywanym okresem użytkowania.

[16]  PN-ISO 15686-7 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIE EWOLUCJI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

AUTORZY:
Beata NOWOGOŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Zielonogórski

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.4

SŁOWA KLUCZOWE:
stopień zużycia, szereg czasowy, predykcja, rozkład czasu życia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/441

DOI:
10.7862/rb.2016.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.4

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności