Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.3, DOI: 10.7862/rb.2016.3

STAN NIEUKOŃCZONEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU OWT PO 25 LATACH OD REALIZACJI I PROPOZYCJA SPOSOBU ANALIZY STATYCZNEJ

Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Michał BASZEŃ, Marta KOSIOR-KAZBERUK, Anna ŻAKOWICZ, Tadeusz CHYŻY, Damian SIWIK

DOI: 10.7862/rb.2016.3

Streszczenie

Praca dotyczy stanu technicznego nieukończonej konstrukcji systemowego budynku OWT po 25 latach od realizacji. Przedstawiono stan wykonania tego obiektu oraz jakość robót, głównie w zakresie połączeń pod względem geometrii i odniesienia do wymagań katalogowych tego systemu. Pokazano stan połączeń ścian szczytowych ze ścianą podłużną oraz połączeń ścian zewnętrznych (tzw. belkościan) ze ścianami poprzecznymi. Podano informacje co do stanu betonu i stali w konstrukcji tzn. w elementach i w złączach. Wskazano miejsca szczególnie zdegradowane i zagrożone korozją . Stwierdzono w trakcie analiz wbudowanie wadliwych prefabrykatów w zakresie geometrii i cech materiałowych oraz niewłaściwy montaż. Podano również efektywny sposób do analizy statycznej konstrukcji budynku w modelu trójwymiarowym, z uwzględnieniem podłoża gruntowego, wadliwego montażu i dodatkowych oddziaływań na konstrukcję. W podsumowaniu podano główne stwierdzone wady w omawianym budynku, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Chyży T.: Metoda analizy macierzowej statycznych i dynamicznych modeli budynków tarczowych z uwzględnieniem problemów nieliniowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Białostocka, Białystok 1992.

[2]  Dzierżewicz Z., Starosolski W.: Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985, Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

[3]  Ligęza W.: Aspekty rewitalizacji budynków wielkopłytowych. Zakres zagadnień technicznych, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie”, Kraków 21-23 października 2015, s. 151-172.

[4]  Miedziałowski Cz.: Dyskretny model złożonych konstrukcji ścianowych budynków uwzględniający współpracę podłoża gruntowego, Rozprawy Naukowe Nr 24, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

[5]  Miedziałowski Cz., Siwik. D.: Static analysis of building structures with regard to their implementation in stages, Engineering Structures, nr 102, 2015, s. 249-257.

[6]  Podhorecki A., Sobczak-Piąstka J.: O potrzebie diagnozowania i rewitalizacji budynków wielkopłytowych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014, s. 400-419.

[7]  Praca zbiorowa: Katalog – Projekt konstrukcyjny: detale konstrukcyjne węzłów kondygnacji powtarzalnych, elementów dachu i elewacji, „Miastoprojekt – Białystok”, 1987.

[8]  Runkiewicz L. i in.: Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014, s. 420-443.

[9]  Ściślewski Z.: Trwałość elementów wielkiej płyty. Materiały Budowlane, nr 11/2004, s. 3-4.

[10] Tang S.W., Yao Y., Andrade C., Li Z.J.: Recent durability studies on concrete structure, Cement and Concrete Research, 78 (2015) s. 143-154.

[11] Zieliński J.W.: O możliwościach modernizacji konstrukcji budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo nr 3/2000, s.133-136.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STAN NIEUKOŃCZONEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU OWT PO 25 LATACH OD REALIZACJI I PROPOZYCJA SPOSOBU ANALIZY STATYCZNEJ

AUTORZY:
Czesław MIEDZIAŁOWSKI (1)
Michał BASZEŃ (2)
Marta KOSIOR-KAZBERUK (3)
Anna ŻAKOWICZ (4)
Tadeusz CHYŻY (5)
Damian SIWIK (6)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Białostocka
(2) Politechnika Białostocka
(3) Politechnika Białostocka
(4) Politechnika Białostocka
(5) Politechnika Białostocka
(6) Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.3

SŁOWA KLUCZOWE:
budynki wielkopłytowe, prefabrykaty, połączenia, bezpieczeństwo konstrukcji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/440

DOI:
10.7862/rb.2016.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.3

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-07-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności