Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
33/3/13, DOI: 10.7862/rb.2013.33

Analiza strat wody w wodociągu miasta Jasła

Janusz RAK, Łukasz SYPIEŃ
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.33

Streszczenie

Analiza strat wody powinna być podstawą do podejmowania działań modernizacyjnych w celu ograniczenia kosztów związanych z produkcją wody i jej dystrybucja. W pracy przedstawiono analizę zużycia i strat wody w wodociągu w mieście Jasło wykonaną na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Jasielskiego Związku Komunalnego Sp. z o.o. W wyniku badań stwierdzono trend prawie 15 procentowego spadku zużycia wody przez mieszkańców i podmioty gospodarcze.  Podczas normalnej eksploatacji sieci wodociągowej w latach 2008-2012 dokonano bilansu produkcji i sprzedaży wody wodociągowej. Ustalono podstawowe wskaźniki strat wody oraz odniesiono je do zaproponowanych wskaźników przez The International Water Association. (IWA).  Wyznaczono następujące wskaźniki start wody: procentowy (WS), jednostkowy start rzeczywistych (RLB), objętości wody niedochodowej (MRWB), start nieuniknionych (UARL), infrastrukturalny indeks wycieków (ILI). Przeanalizowane wskaźniki są porównywalne do wartości, które zostały uzyskane w innych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce. Dokonano analizy awaryjności sieci wodociągowej pod kątem wpływu na straty wody. Uzyskane wartości jednostkowych intensywności uszkodzeń na poszczególnych rodzajach sieci wodociągowej wskazują na mało znaczący wpływ awarii na straty wody.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Bergel T., Pawełek J.: Straty wody w systemach wodociągowych- charakterystyka, wielkość, wykrywanie i ograniczanie. III Konferencja Naukowo- Techniczna Błękitny San - Dubiecko, 21-22 kwiecień 2006.
  2. Berger M., Ways M.: Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych, Wydawnictwo Seidel-PrzyweckiSp.z o.o., Warszawa 2003.
  3. Dohnalik P.: Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Bydgoszcz 2000.
  4. Dohnalik P., Jędrzejewski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów, Wydawnictwo LEMTECH Konsulting sp. z o.o., Kraków 2004.
  5. Hotloś H.: Analiza strat wody w systemach wodociągowych, Ochrona Środowiska, nr 1, 2003, s. 17-24.
  6. Lambert A.; Hibner W.:Losses from Water Supply Systems: Standard terminology and recommended performance measures; The BluPages, Copyright by IWA, no. 10/2000.
  7. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 452-454.
  8. Rak J.R.: Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
  9. Speruda S., Radecki R.: Ekonomiczny poziom wycieków, Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa 2003.
  10. Sypień Ł.: Analiza zużycia i strat wody w wodociągu Jasła. Praca inżynierska PRz. Promotor J.R. Rak, Rzeszów 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza strat wody w wodociągu miasta Jasła

AUTORZY:
Janusz RAK (1)
Łukasz SYPIEŃ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
33/3/13

SŁOWA KLUCZOWE:
system zaopatrzenia w wodę, straty wody, awarie wodociągowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/44

DOI:
10.7862/rb.2013.33

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.33

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-07-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności