Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.2, DOI: 10.7862/rb.2016.2

EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ GEORADAROWYCH PRZY OCENIE POPRAWNOŚCI WYKONANIA I STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Łukasz KOSNO, Łukasz SŁAWSKI, Grzegorz ŚWIT

DOI: 10.7862/rb.2016.2

Streszczenie

W Polsce elementy prefabrykowane są powszechnie stosowane w budownictwie ze względu na szereg zalet, spośród których najważniejszymi są niższe koszty wykonania, większa trwałość elementów czy skrócony czas realizacji obiektu.
W chwili obecnej istnieje jednak potrzeba zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych ze względu na to, że niektórym konstrukcjom wybudowanym
z elementów prefabrykowanych kończy się czas, na jaki zostały zaprojektowane, wprowadzono rozwiązania racjonalizatorskie polegające na zmianie średnicy, czy gatunku stali, zmianie położenia i rozmieszczenia zbrojenia, co powodują wzrost niepewności w kwestii bezpieczeństwa użytkowania tych budowli. W poniższym artykule zaprezentowano studium przypadku, w którym przedmiotem badań były prefabrykowane płyty warstwowe zastosowane w konstrukcji zewnętrznych ścian nośnych trzech budynków wykonanych z płyt prefabrykowanych systemu W-70. Elementy te zostały poddane badaniom ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych. Do badań wykorzystano georadar, który pozwala na wykrywanie potencjalnych wad wewnątrz struktury badanego elemetu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano serię surowych radargramów, które następnie poddano obróbce przy pomocą specjalistycznego oprogramowania. Otrzymane przekroje radarowe umożliwiły zarówno określenie grubości warstw konstrukcyjnych badanych płyt, jak też zarejestrowanie oraz lokalizację anomalii mogących świadczyć o niewłaściwym wykonaniu elementów prefabrykowanych. Nieprawidłowości te mogą skutkować przedwczesną degradacją oraz awariami płyt warstwowych, a przez to doprowadzić do skrócenia okresu eksploatacji obiektu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ligęza W.: Budownictwo wielkopłytowe po latach. Wybrane problemy remontowe, Budownictwo i Architektura, nr 13(3), 2014, s. 15-25.

[2] Dębowski J.: Analiza bezpieczeństwa zakotwienia warstwy fakturowej prefabrykatu wielkopłytowego po dociepleniu, Przegląd Budowlany nr 6, 2015, s. 12-17.

[3] Wójtowicz M.: Możliwość awarii warstwowych ścian zewnętrznych budynków wielkopłytowych - problem realny czy sensacja medialna, materiały konferencyjne, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje 24-27.05.2011, s. 533-542.

[4] Annan AP. Ground Penetrating Radar, Workshop Notes, Sensor & Software, 2001.

[5] Lachowicz J., Rucka M.: Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce konstrukcji żelbetowych, Diagnostyka, vol. 16, nr 2, 2015, s. 31-36.

[6] Kosno Ł., Sławski Ł., Świt G.,: Inwentaryzacja niedostępnych elementów konstrukcji budynku z zastosowaniem georadaru na przykładzie budynku zabytkowego, monografia z 61. Konferencji Naukowej Bydgoszcz-Krynica, 20-25.09.2015

[7] Karczewski J.: Zarys metody georadarowej. Uczelniane wydawnictwo naukowo – dydaktyczne AGH, Kraków, 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ GEORADAROWYCH PRZY OCENIE POPRAWNOŚCI WYKONANIA I STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

AUTORZY:
Łukasz KOSNO (1)
Łukasz SŁAWSKI (2)
Grzegorz ŚWIT (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
(2) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
(3) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.2

SŁOWA KLUCZOWE:
GPR, nieniszczące metody badawcze, elementy prefabrykowane, technologia wielkiej płyty

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/439

DOI:
10.7862/rb.2016.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.2

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-06-07

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności