Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.180, DOI: 10.7862/rb.2015.180

WERYFIKACJA STATECZNOŚCI ELEMENTÓW ŚCISKANYCH ZA POMOCĄ ANALIZY ZAAWANSOWANEJ

Agnieszka GŁUSZKO, Lucjan ŚLĘCZKA

DOI: 10.7862/rb.2015.180

Streszczenie

Współczesne normy projektowania umożliwiają sprawdzanie nośności pojedynczych
elementów poddanych ściskaniu w różny sposób. Klasyczne podejście to
indywidualne sprawdzenie stateczności, przyjmując odpowiednie długości wyboczeniowe
ustalone dla globalnej formy utraty stateczności. W celu wyznaczenia
sił wewnętrznych stosowana jest wówczas najczęściej analiza I rzędu, sprężysta
(LA), bez uwzględniania imperfekcji. Drugie podejście polega na uwzględnieniu
podczas analizy wpływu globalnych imperfekcji przechyłowych i lokalnych łukowych
i wykonaniu obliczeń według teorii II rzędu (GNIA). W takim przypadku
indywidualne sprawdzanie stateczności poszczególnych elementów nie jest konieczne.
Weryfikacja nośności ogranicza się do sprawdzenia obliczeniowych warunków
nośności przekroju, z uwzględnieniem wyznaczonych w ten sposób sił
wewnętrznych. W pracy przedstawiono porównanie oceny stateczności pojedynczych
prętów oraz ramy portalowej przeprowadzone tymi metodami. Rozpatrywane
w referacie elementy zostały zróżnicowane pod względem warunków podparcia,
smukłości oraz rodzaju przekroju poprzecznego prętów. W przypadku ramy
zastosowano stałą smukłość prętów, natomiast zmienną wartość obciążenia.
Podano zależności pomiędzy zastosowaną analizą i modelami obliczeniowymi,
a otrzymanymi rezultatami. Wyniki wskazują na znaczną, lecz nie całkowitą, porównywalność
obu podejść obliczeniowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Giżejowski M.: Modele obliczeniowe i metody analizy. XXVII Ogólnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2012, t.1, s. 727-766.
[2] PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne
i reguły dla budynków. PKN, 2006.
[3] PN-EN 1993-1-6 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wytrzymałość i stateczność
konstrukcji. PKN, 2009.
[4] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, 2004.
[5] Boissonnade N., et al.: Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background
documentation and design guidelines. ECCS, 2006
[6] Autodesk Robot Structural Analysis Professional, 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WERYFIKACJA STATECZNOŚCI ELEMENTÓW ŚCISKANYCH ZA POMOCĄ ANALIZY ZAAWANSOWANEJ

AUTORZY:
Agnieszka GŁUSZKO (1)
Lucjan ŚLĘCZKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.180

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza I rzędu, analiza II rzędu, imperfekcje globalne i lokalne,
nośność elementów ściskanych, rama portalowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/430

DOI:
10.7862/rb.2015.180

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.180

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności