Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.184, DOI: 10.7862/rb.2015.184

ANALIZA STANU NUMERACJI ADRESOWEJ W POLSCE I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI I ADMINISTRACJĘ

Waldemar IZDEBSKI, Zbigniew MALINOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.184

Streszczenie

Ewidencja miejscowości ulic i adresów stanowi jeden z najistotniejszych rejestrów referencyjnych w kraju. Rozproszony sposób prowadzenia tego rejestru jest gwarantem powstawania informacji u źródła, ale z drugiej strony stawia wyzwania technologiczne i organizacyjne, które należy uwzględnić w skutecznym funkcjonowaniu tego rejestru w Polsce. Tym bardziej, że z biegiem czasu zainteresowanie adresem, a zwłaszcza jego lokalizacją przestrzenną wzrasta wprost proporcjonalnie
do upowszechnienia systemów informacji przestrzennej oraz systemów nawigacji np. w ratownictwie medycznym, obronie cywilnej, czy działaniu instytucji państwowych oczekujących wysokiej dostępności tego rejestru do realizacji własnych celów. Bo trzeba pamiętać, że do adresu możemy przypisać różne informacje, a istniejąca przy adresie informacja przestrzenna o jego lokalizacji daje
duże możliwości prezentacji graficznej i analiz przestrzennych związanych z danymi przypisanymi do adresów. Również świadomość społeczeństwa z roku na rok wzrasta, a wraz z nią rosną również oczekiwania natychmiastowej dostępności aktualnej informacji on-line, również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Niniejsze opracowanie opisuje aktualny stanu numeracji adresowej wraz ze wskazaniem wyzwań, problemów i barier do pokonania oraz podstawowych obszarów wykorzystania w zakresie działalności obywateli, funkcjonowania instytucji samorządowych i centralnych, a także nietypowych zastosowań, które kształtują się w miarę upowszechnienia numeracji adresowej jako podstawowego przestrzennego rejestru referencyjnego. Przedstawione wnioski opierają się o bogate
doświadczenie autorów artykułu w obszarze praktycznego funkcjonowania numeracji adresowej, co wynika z wykonania w przeciągu kilku ostatnich lat przez firmę Geo-System Sp. z o.o. wdrożeń systemu do prowadzenia numeracji adresowej w ponad 1500 polskich gminach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 76 poz. 489)
[2] Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2015 poz. 520)
[3] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości
ulic i adresów z dnia 2 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012r. nr 23 poz. 125)
[4] Izdebski W., Malinowski Z., Jak naprawić EMUiA, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, nr 5 (216), 2013, s. 24-28
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju z dnia 10 stycznia 2012 (Dz.U. z 2012r. poz 199)
[6] Izdebski W., Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury
danych przestrzennych w Polsce, www.izdebski.edu.pl, Warszawa 2014
[7] Izdebski W., Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013
[8] Izdebski W., Firmy razem mogą więcej, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA,
nr 2 (225), 2014, s. 14-18

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STANU NUMERACJI ADRESOWEJ W POLSCE I MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI I ADMINISTRACJĘ

AUTORZY:
Waldemar IZDEBSKI (1)
Zbigniew MALINOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Warszawska
(2) Geo-System Sp. z o.o., Warszawa

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.184

SŁOWA KLUCZOWE:
numeracja adresowa, EMUiA, SIP, GIS, nawigacja, administracja,
punktyadresowe.pl

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/426

DOI:
10.7862/rb.2015.184

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.184

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-08-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności