Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.191, DOI: 10.7862/rb.2015.191

KSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU OLSZYNKI PARK W RZESZOWIE

Tomasz KOZŁOWSKI, Robert SZULAR

DOI: 10.7862/rb.2015.191

Streszczenie

Głównym celem pracy jest prezentacja problematyki związanej z projektowaniem
obiektów wysokościowych o funkcji mieszkalnej w Polsce na przykładzie zespołu
wielofunkcyjnego mieszkalno-handlowo-usługowego pn. Olszynki Park w Rzeszowie,
którego autorzy są projektantami. Przedstawiono i poddano analizie różne
definicje budynku wysokiego występujące na świecie. Omówiona została problematyka
lokowania obiektów wysokich w miastach i związane z nią zagrożenia
oraz szanse dla lokalnych społeczności. W analizie przedstawianego obiektu
omówiona został proces projektowy w rozbiciu na część urbanistyczną i architektoniczną.
Przedstawiono główne założenia urbanistyczne i opisano proces podejmowania
decyzji w oparciu o warunki lokalne i decyzje administracyjne. W części
architektonicznej dokonano analizy czynników determinujących kształt budynku
oraz układ funkcjonalno-użytkowy poszczególnych części budynku i kondygnacji.
W szczególności omówione zostały kwestie komunikacji pionowej, widokowe
oraz nasłonecznienia. W części końcowej przedstawiono główne rozwiązania
techniczno-materiałowe dotyczące fasady obiektu. We wnioskach autorzy
przedstawili swoją opinię nt. szans rozwoju mieszkalnego budownictwa wysokościowego
w Polsce. Podsumowano syntetycznie problemy napotkane w procesie
projektowym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Short M. J.: Planning for tall buildings, Routledge, Oxon 2012,
[2] Biuro Rozwoju Gdańska: SLOW Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, Gdańsk 2008,
[3] Pawłowski A. Z., Cała I.: Budynki wysokie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006,
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) wraz z późn. zmianami,
[5] Ali M. M., Moon K. S.: Structural Developments in Tall Buildings: Current Trends
and Future Prospects, Architectural Science Review Nr 50:3, 2007,
[6] Pomykalscy B. i P., Mniej znaczy więcej, Księży Młyn, Łódź 2012,
[7] Mika G.: Niebotyk z placu Napoleona, Skarpa Warszawska Nr 12 (69), Warszawa 2014,
[8] Janota W.: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939., Księży Młyn, Łódź 2010,
[9] Lista najwyższych budynków w Polsce, Wikipedia, stan z dnia 20.05.2015
[10] Jarosińska M., Rzeszów Międzywojenny w obiektywie zakładu "E.Janusz", Libra, Rzeszów 2011,
[11] Majka S., Rzeszów i jego strukturalna przestrzeń, RS Druk, Rzeszów 2004,
[12] Majka S., Rzeszów. Miasto piękne, znane i nieznane, RS Druk, Rzeszów 2011,
[13] Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady, Warszawa 1996,
[14] Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2007,
[15] Korzeniewski W., Projektowanie mieszkań, Polcen, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU OLSZYNKI PARK W RZESZOWIE

AUTORZY:
Tomasz KOZŁOWSKI (1)
Robert SZULAR (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) ST Architekci Rzeszów

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.191

SŁOWA KLUCZOWE:
projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne,
wieżowiec, proces projektowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/419

DOI:
10.7862/rb.2015.191

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.191

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-06-19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności