Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.192, DOI: 10.7862/rb.2015.192

KSZTAŁTOWANIE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO STALOWYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH KOMINÓW DWUPOWŁOKOWYCH

Wiesław KUBISZYN

DOI: 10.7862/rb.2015.192

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem, projektowaniem
i wykonawstwem przewodów spalinowych ze stali odpornej na korozję
w kominach stalowych dwupowłokowych. Na przykładzie zrealizowanego komina
dwupowłokowego omówiono problemy zapewnienia odpowiedniej trwałości w
projektowaniu przewodów spalinowych z uwzględnieniem wymagań PN-EN
1993-3-2 oraz PN-EN 13084-1. Opisano przyjęte rozwiązania materiałowokonstrukcyjne
oraz zasady wykonawstwa tych przewodów spalinowych – wkładów
kominowych. Przedstawiono również zasady projektowania wkładów kominowych
z uwzględnieniem oddziaływania różnicy temperatury według PN-EN
13084-6. Te zasady projektowe zostały zilustrowane odpowiednim przykładem
obliczeniowym. W podsumowaniu artykułu zarekomendowano realizację stalowych
kominów dwupowłokowych z wkładem ze stali nierdzewnej jako rozwiązań
spełniających aktualne wymagania normowe związane z projektowaniem budowli
na założoną trwałość.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 1993-1-4: 2007. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4:
Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.
[2] PN-EN 1993-1-6: 2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-6:
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.
[3] PN-EN 1993-3-2: 2008. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-2:
Wieże, maszty i kominy – Kominy.
[4] PN-EN 13084-1: 2007. Kominy wolno stojące. Część 1: Wymagania ogólne.
[5] PN-EN 13084-6: 2005. Kominy wolno stojące. Część 6: Wykładziny stalowe. Projektowanie 
i wykonanie.
[6] PN-EN 13084-7: 2006. Kominy wolno stojące. Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych
wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe
oraz stalowe wykładziny.
[7] PN-EN 10088: 2007. Stale odporne na korozję.
[8] Kubiszyn W.: Wybrane aspekty projektowania, wykonawstwa i montażu dwupowłokowych
kominów stalowych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 9/2012.
[9] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy. Wieże. Maszty Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2004.
[10] Włodarczyk W.: Problemy obliczeniowe i konstrukcyjne w projektowaniu kominów
stalowych. Materiały Konferencji WPPK. Ustroń 2004.
[11] Włodarczyk W.: O niektórych problemach projektowania kominów stalowych. Inżynieria
i Budownictwo, Nr 11/2004.
[12] Włodarczyk W.: Problemy trwałości w projektowaniu kominów stalowych według
Eurokodu 3. Inżynieria i Budownictwo, Nr 9/2010.
[13] Włodarczyk W.: Problemy projektowania kominów stalowych z uwzględnieniem
Eurokodów. Materiały Konferencji WPPK. Szczyrk 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KSZTAŁTOWANIE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO STALOWYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH KOMINÓW DWUPOWŁOKOWYCH

AUTORZY:
Wiesław KUBISZYN

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.192

SŁOWA KLUCZOWE:
kominy stalowe, stal nierdzewna, wykładziny stalowe, trwałość
kominów stalowych, oddziaływanie różnicy temperatury

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/418

DOI:
10.7862/rb.2015.192

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.192

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności