Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.200, DOI: 10.7862/rb.2015.200

BADANIA PRZEMIESZCZEŃ STALOWYCH WIEŻ TELEKOMUNIKACYJNYCH O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI TRZONU

Grzegorz OLENIACZ, Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Janusz KOGUT

DOI: 10.7862/rb.2015.200

Streszczenie

Stan techniczny i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zależy między innymi
od określenia odchyłek geometrycznych całej konstrukcji oraz jej poszczególnych
elementów i odniesienia ich do zdefiniowanych w zaleceniach normowych wartości
dopuszczalnych. W artykule zaprezentowano badania przemieszczeń
dla trzech wież telekomunikacyjnych o różnej konstrukcji, a otrzymane wartości
porównano z zaleceniami normowymi. Graniczne wartości przemieszczeń zaproponowane
przez PN-B-03204 są dla wszystkich analizowanych przypadków spełnione.
Aktualna norma Eurokod 3 nie podaje wartości graniczny przemieszczeń
wierzchołka, uzależniając je od zaleceń użytkownika. Użytkownik zobowiązany
jest więc do przeprowadzenia rektyfikacji i spełnienia wymogów normowych.
Otrzymane wyniki potwierdziły badania stalowych wież antenowych. Analizując
otrzymane wyniki pomiarów przemieszczeń stwierdzono, że przy umiarkowanym
nasłonecznieniu i braku wiatru przemieszczenia wierzchołkowego odcinka nie
przekraczają wartości granicznych zalecanych dla tego typu konstrukcji, duże nasłonecznienie
i temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza zwiększają przemieszczenia
badanych konstrukcji, ponadto wieże stalowe o konstrukcji rurowej
charakteryzują się małą odpornością na rozszerzalność termiczną.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Instrukcja ER-01. Eksploatacja wież i masztów. Załącznik do zarządzenia nr 31 Prezesa
Zarządu TP S.A. z dnia 30.06.1994, W-wa 1994
[2] PN-B-03204:2002. Konstrukcje stalowe. Wieże i maszty. Projektowanie wykonanie.
[3] PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1:
Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty.
[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne. DzU z dnia 21 listopada 2000 r. nr 100.
Poz. 1086. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. DzU nr 25 z dnia
13 marca 1995 r. poz. 133.
[6] Lazzarini T.: Geodezja, Geodezyjna osnowa szczegółowa, PPWK, Warszawa 1990
[7] Wichtowski B.: Rektyfikacja stalowych wież antenowych na podstawie inspekcji
okresowych, XXIII KN-T, Awarie budowlane 2007, Szczecin-Międzyzdroje 23-26
maja 2007, str. 665-672

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA PRZEMIESZCZEŃ STALOWYCH WIEŻ TELEKOMUNIKACYJNYCH O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI TRZONU

AUTORZY:
Grzegorz OLENIACZ (1)
Izabela SKRZYPCZAK (2)
Lidia BUDA-OŻÓG (3)
Janusz KOGUT (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska
(4) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.200

SŁOWA KLUCZOWE:
wieże telekomunikacyjne, badania, pomiary, przemieszczenia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/410

DOI:
10.7862/rb.2015.200

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.200

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności