Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.203, DOI: 10.7862/rb.2015.203

MODEL ZŁOŻA OPARTY NA PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH WĘGLI KAMIENNYCH – PIERWSZY KOMUNIKAT

Marian PONIEWIERA, Iwona JELONEK, Barbara GĄSIOR

DOI: 10.7862/rb.2015.203

Streszczenie

Po przeanalizowaniu dostępnych publikacji oraz prowadzonych przedsięwzięć
związanych z branżą geodezyjną i geologiczną w Polsce, napotkano na numeryczne
modele złóż, które zostały skutecznie wdrożone na kopalniach węgla kamiennego,
m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Jeśli do utworzonych
modeli dodać jakość węgli, otrzymamy wówczas Numeryczno-Jakościowy Model
Złoża (NJMZ). Uzasadnioną przesłanką, stanowiącą podstawę do podjęcia
działań w kierunku wdrożenia wyników badań podstawowych w praktyce gospodarczej,
jest innowacyjność rozwiązania jakie proponują autorzy niniejszego
artykułu. Oparte jest ono na wykorzystaniu badań petrograficznych i fizykochemicznych,
które stanowią podstawę do określenia jakości i przydatności węgla.
Ponadto informacje jakie będzie zawierał Numeryczno-Jakościowy Model
Złoża (NJMZ) wypełnią lukę, jaka ciągle istnieje w sektorze węglowym pomimo
tak wielu opracowań, które w większości dotyczą danych na temat właściwości
fizykochemicznych i złożowych węgli.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bilans zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2014. Praca zbiorowa pod redakcją
Szuflickiego M., Malon A., Tymińskiego M. Wyd. Państwowego Instytutu
Geologicznego, Warszawa, 2015, s. 41-51.
[2] Czapliński A.: Węgiel kamienny. Kraków: Wydawnictwo AGH, 1994, s. 210.
[3] Dembowski Z.: Ogólne dane o Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Państw. Inst.
Geol. Tom LXI, Warszawa, 1972, s. 9-16.
[4] Diessel, C.F.K. 1986. On the correlation between coal facies and depositional environments,
in Advances in the study of the Sydney basin: Proceedings of the 20th
Newcastle Symposium, Newcastle, N.S.W., The University of Newcastle, Publication
246, p. 19-22.
[5] Diessel C.F.K. 1992. Coal-Bearing Depositional Systems. Springer-Verlag, Berlin.
721 pp.
[6] International Classification of Seam Coals, Final Version. Economic Commission
For Europe, Committee On Energy, Working Party On Coal, Fifth session, 1995.
[7] Jasieńko S.: Chemia i fizyka węgla. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki
Śląskiej, 1995, s. 14 – 52.
[8] Jureczka J.: Nowe dane o charakterystyce litostratygraficznej kontaktu serii paralicznej
i górnośląskiej serii piaskowcowej karbonu zachodniej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Materiały XI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych
Polski. Wyd. AGH, 1988, Kraków.
[9] Konstantynowicz E.: Geologia surowców mineralnych: T.11 Surowce energetyczne.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1984, s. 357.
[10] Kotas A., Buła, Z. & JURECZKA, J.: Problematyka podziału litostratygraficznego
Górnośląskiej serii piaskowcowej karbonu GZW w świetle zasad kodeksu stratygraficznego,
55-61. XI Sympozjum – Geologia formacji węglonośnych Polski. Wydawnictwo
AGH, 1988, Kraków.
[11] Kotas A., Gądek S., Buła Z., Kwarciński J., Malicki, J.: Atlas geologiczny GZW.
Mapy jakości węgla (1:100 000). Warszawa, 1983, Państwowy Instytut Geologiczny.
[12] Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S.: Zarys petrologii węgla. Katowice, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 166 – 18.
[13] Mie1ecki T., Krzyżanowska W.: Charakterystyka chemiczna popiołów węgli górnośląskich
(próbki pokładowe). Pr. GIG, Seria M, Monografia Polskich Węgli, 1961
z. 7, komunikat nr 273.
[14] Ney R.: Surowce mineralne Polski – surowce energetyczne. Kraków, Wydawnictwo
Centrum PPGSMiE PAN, 1996, s. 387.
[15] Poniewiera M.: Model numeryczny złoża węgla kamiennego i jego praktyczne
zastosowania. Wiadomości Górnicze, 2010, 61 nr 7/8, s. 458-465.
[16] Poniewiera M., Zientek D.: Technologia generowania map pochodnych,
w różnych skalach, na podstawie numerycznej mapy podstawowej. Materiały konferencji
naukowo-technicznej „VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów
Górniczych”. Ustroń 15-17 czerwiec 2005, s. 465 – 473.
[17] Róg L.: Wpływ budowy petrograficznej i chemicznej węgla kamiennego na temperaturę
topliwości popiołu. Prace naukowe GIG, nr 1, 2003, s.73 – 96.
[18] Taylor G.H., Teichmüller M., Davis A., Diessel C.F.K., Littke R., Robert P.: Organic
Petrology. Gebrüder Borntraeger. 1998. Berlin. Stuttgart. 704 pp.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MODEL ZŁOŻA OPARTY NA PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH WĘGLI KAMIENNYCH – PIERWSZY KOMUNIKAT

AUTORZY:
Marian PONIEWIERA (1)
Iwona JELONEK (2)
Barbara GĄSIOR (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Uniwersytet Śląski
(3) GGS-Projekt Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.203

SŁOWA KLUCZOWE:
górnictwo węgla kamiennego, numeryczny model złoża, litotypy,
witrynit, liptynit inertynit, refleksyjność witrynitu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/408

DOI:
10.7862/rb.2015.203

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.203

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności