Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.204, DOI: 10.7862/rb.2015.204

ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ SKRĘCONEGO I OBCIĄŻONEGO ARKUSZA BLACHY FAŁDOWEJ

Angelika RACZAK, Barbara MARKIEWICZ, Magdalena BATKO

DOI: 10.7862/rb.2015.204

Streszczenie

Blachy fałdowe charakteryzują się wysoką ortotropią geometryczną, co daje możliwość
kształtowania różnorakich postaci powłokowych. Wykorzystanie dowolnej
deformacji arkuszy blach w celu uzyskania urozmaiconych kształtów przekryć
wymaga stosowania odpowiedniej procedury projektowej. Celem niniejszej pracy
było określenie rozkładu naprężeń w skręcanym i obciążonym arkuszu blachy
za pomocą metody elementów skończonych w programie ADINA 9.0. Analizę
przeprowadzono na modelu powłokowym shell, przyjęto siatkę elementów skończonych
ośmiowęzłowych. Wybrano blachę typu T85x0,72 o długości 5,0m i obciążono
1kN/m2 na całej powierzchni. Blachę oparto na kierownicach zależnie
od przypadku: prosta – prosta, prosta – łuk o promieniu 2m lub prosta – łuk o promieniu
4m. W każdym z trzech przypadków modelowano obrót w postaci zadania
przemieszczeń na końcach kierownic, w celu uzyskania kątów o wartości: 0°, 5°,
10°, 15°, 20°. Następnie odczytano wyniki w postaci naprężeń zredukowanych,
których średnia mieściła się w granicach od 0,2-5MPa w zależności od przypadku.
Z przeprowadzonej analizy wywnioskowano, że wraz ze wzrostem kąta skręcania
rosną naprężenia efektywne, zarówno średnie, jak i ekstremalne. Im większy
kąt skręcania tym większa różnica między naprężeniem średnim
a maksymalnym. Naprężenia były skoncentrowane w miejscach występowania
łączników. Ponadto zmieniają się one w zależności od przypadku kombinacji
podpór i od kąta skręcania. Znając kąt skręcania poszczególnych fałd w powłoce,
niezależnie od rodzaju podparcia można określić przyrost szerokości arkusza oraz
naprężeń efektywnych. Istnieje zatem ścisły związek pomiędzy zmianą szerokości
fałdy, a zmianą naprężeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kiełbasa Z.: Modelowanie komputerowe skręcanego arkusza blachy fałdowej, Sympozjum
Projektowanie koncepcyjne- kształtowanie konstrukcji, konstrukcje z blach
fałdowych, konstrukcje cienkościenne: Sympozjum z cyklu „Nowe Osiągnięcia Nauki
i Techniki w Budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2001.
[2] Kiełbasa Z.: Wytężenia w ściankach skręcanego arkusza blachy fałdowej, Budownictwo
i Inżynieria Środowiska, z. 32, 2000, s. 224-232.
[3] Reichhart A.: Kształtowanie geometryczne i konstrukcyjne powłok z blach fałdowych,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
[4] Reichhart A.: Zasady kształtowania i analizy przekryć powłokowych z blach fałdowych,
Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 2012, s. 462-466.
[5] Wasilewski A.: Wpływ krzywizny powłoki z blach fałdowych na jej sztywność
i nośność, Praca dyplomowa magisterska, Rzeszów 2013.
[6] Teliga A., Uliasz P.: Badania zmian postaciowych i odkształceń skręcanego i zginanego
arkusza blachy fałdowej, Praca dyplomowa magisterska, Rzeszów 2011.
[7] Bathe K.J.: Theory and Modeling Guide Volume I: ADINA Solids & Structures,
ADINA R&D, Inc., Watertown 2012

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ SKRĘCONEGO I OBCIĄŻONEGO ARKUSZA BLACHY FAŁDOWEJ

AUTORZY:
Angelika RACZAK (1)
Barbara MARKIEWICZ (2)
Magdalena BATKO (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.204

SŁOWA KLUCZOWE:
kształtowanie powłok, deformacja sprężysta, analiza MES, jednostkowy
kąt skręcania

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/407

DOI:
10.7862/rb.2015.204

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.204

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności