Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.206, DOI: 10.7862/rb.2015.206

OPRACOWANIE SIECI WEKTOROWEJ GNSS, ZINTEGROWANEJ Z POMIARAMI KLASYCZNYMI NA PRZYKŁADZIE OSNOWY KOLEJOWEJ

Zbigniew SIEJKA

DOI: 10.7862/rb.2015.206

Streszczenie

W pracy przedstawiono sposób wykorzystania klasycznych i satelitarnych technik
pomiarowych do zakładania osnów geodezyjnych na obiektach liniowych
na przykładzie szlaku kolejowego. Przyjęto, że osnowę tego typu tworzą zespoły
dwóch lub trzech punktów rozmieszczonych w odległościach około 2 km, które
stanowią osnowę podstawową i wyznaczane są metodą satelitarną GNSS. Następnie
konstrukcje te zagęszczane zostają podsieciami łańcuchowymi, które realizowane
są klasycznymi naziemnymi technikami geodezyjnymi, głównie za pomocą
precyzyjnej tachimetrii elektronicznej. Opracowanie numeryczne tego typu sieci
może być realizowane w dwóch wariantach: jako rozwiązanie dwuetapowe
lub rozwiązanie jednoetapowe. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów doświadczalnych
wykonanych na odcinku linii kolejowej o długości około 8 km,
scharakteryzowano rzeczywistą dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów
zintegrowanej osnowy kolejowej na podstawie dwóch przyjętych wariantów opracowania
(wyrównania). W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów i opracowań
wykazano ponadto wysoką przydatność techniki satelitarnej GNSS zintegrowanej
z pomiarami klasycznymi do zakładania sieci realizacyjnych dla inwestycji liniowych
z uwzględnieniem wymagań dokładnościowych, niezawodnościowych
i funkcjonalnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baran W. L. Teoretyczne podstawy opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.
PWN, Warszawa 1999.
[2] Gmyrek J., Gocał J. Charakterystyka dokładnościowa zintegrowanej osnowy kolejowej.
T5, Z1, Wydawnictwo AGH, 1999.
[3] Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System Theory
and Practice. Fifth, revised edition, Springer-Verlang Wien New York, 2001.
[4] Kadaj R. Precyzyjne sieci geodezyjne dla tras komunikacyjnych przy wykorzystaniu
techniki GPS. Geodezja, T5, Z1, Wydawnictwo AGH 1999.
[5] Osada E. Metody opracowania zintegrowanych sieci geodezyjnych. Zesz. Nauk. AR
we Wrocławiu, ser. Rozprawy, 17, 1989.
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dziennik
Ustaw Nr 263. Poz. 1572, Warszawa 2011.
[7] User Guide Trimble® R8 GNSS Receiver Trimble R6/5800 GPS Receivers.
EUROPE Trimble GmbH Am Prime Parc 11 65479 Raunheim, GERMANY 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OPRACOWANIE SIECI WEKTOROWEJ GNSS, ZINTEGROWANEJ Z POMIARAMI KLASYCZNYMI NA PRZYKŁADZIE OSNOWY KOLEJOWEJ

AUTORZY:
Zbigniew SIEJKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.206

SŁOWA KLUCZOWE:
GNSS, osnowa realizacyjna, wyrównanie sieci

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/405

DOI:
10.7862/rb.2015.206

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.206

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-05-30

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności