Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.155, DOI: 10.7862/rb.2015.155

Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel - słup

Mariusz MAŚLAK, Małgorzata SNELA

DOI: 10.7862/rb.2015.155

Streszczenie

Zaprezentowano i przedyskutowano procedurę specyfikacji wyrazów macierzy sztywności  elementu węzłowego, wykorzystywanej w szacowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup. Postać tej macierzy determinowana jest przyjętym do szczegółowej analizy zastępczym modelem mechanicznym, stanowiącym układ odpowiednio połączonych sprężyn myślowo wprowadzonych do konstrukcji i odzwierciedlających reakcję wyodrębnionych składników węzła na przyłożone do nich wymuszenia o wartości jednostkowej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Maślak M., Snela M.: Temperatura krytyczna ramy stalowej z malejącą w pożarze sztywnością węzłów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 283, 2012, Seria „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, zeszyt 59 (3/12/II), s. 241-248.

[2] Maślak M., Litwin (Snela) M.: Podatność stalowego węzła belka – słup w temperaturze pożarowej, Inżynieria i Budownictwo, 8/2010, s. 441-445.

[3] PN-EN 1993-1-2: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

[4] Maślak M., Litwin (Snela) M.: Zastępcza sztywność sieczna w szacowaniu odporności ogniowej nierównomiernie ogrzanych belek stalowych, Materiały LVI Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Kielce – Krynica, 19-24.09.2010, s. 691-698.

[5] Simões da Silva L., Santiago A., Vila Real P.: A component model for the behavior of steel joints at elevated temperatures, Journal of Constructional Steel Research, 57, 2001, s. 1169-1195.

[6] Maślak M., Snela M.: Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment – obrót odniesionych do warunków pożaru, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture), t. XXXI, z. 64 (4/14), październik – grudzień 2014, s. 135-145.

[7] Poggi C.: A finite element model for the analysis of flexible connected steel frames, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 26, 1988, s. 2239-2254.

[8] Atamaz - Sibai W., Frey F.: New semi-rigid joint elements for non-linear analysis of flexibly connected frames, Journal of Constructional Steel Research, 25, 1993, s. 185-199.

[9] Del Savio A.A., Nethercot D.A., Vellasco P.C.G.S., Andrade S.A.L., Martha L.F.: Generalised component-based model for beam-to-column connections including axial versus moment interactions, Journal of Constructional Steel Research, 65, 2009, s. 1876-1895.

[10] PN-EN 1993-1-8: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-8: Projektowanie węzłów.

[11] Bródka J., Kozłowski A., Ligocki I, Łaguna J., Ślęczka L.: Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych, tom 1, Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów, 2009.

[12] Li T.Q., Choo B.S., Nethercot D.A.: Connection element method for the analysis of semi-rigid frames, Journal of Constructional Steel Research, 32, 1995, s. 143-171.

[13] Bayo E., Cabrero J.M., Gil B.: An effective component-based method to model semi-rigid connections for the global analysis of steel and composite structures, Engineering Structures, 28, 2006, s. 97-108.

[14] Block F.M., Davison J.B., Burgess I.W., Plank R.J.: Principles of a component-based connection element for the analysis of steel frames in fire, Engineering Structures, 49, 2013, s. 1059-1067.

[15] Block F.M., Burgess I.W., Davison J.B., Plank R.J.: The development of a component-based connection element for endplate connections in fire, Fire Safety Journal, 42, 2007, s. 498-506.

[16] Burgess I: The problem of robustness in fire, Lecture presentation prepared for the COST TU 0904 Training School, June 6-9, 2013, Naples, Italy.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel - słup

AUTORZY:
Mariusz MAŚLAK (1)
Małgorzata SNELA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.155

SŁOWA KLUCZOWE:
macierz sztywności, węzeł podatny, element węzłowy, metoda składnikowa, pożar.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/378

DOI:
10.7862/rb.2015.155

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.155

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności