Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.150, DOI: 10.7862/rb.2015.150

Charakterystyka geotechniczna osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego

Karolina KOŚ, Eugeniusz ZAWISZA

DOI: 10.7862/rb.2015.150

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. Przebadano próbki osadów dennych pobranych w cofce zbiornika, powyżej i poniżej wlotu potoku Strug oraz przy stopniu. Osady sklasyfikowano jako materiał pylasty, organiczny, w stanie płynnym. Materiał uśredniony, który powstał przez zmieszanie wszystkich próbek osadów, sklasyfikowano jako pył kilkufrakcyjny, słabo przepuszczalny, o podwyższonej zawartości części organicznych oraz stosunkowo wysokich wartościach parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie i dużej ściśliwości. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bednarczyk S., Jarzębińska T, Mackiewicz S., Wołoszyn E. 2006. Vademecum ochrony przeciwpowodziowej. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Gdańsk www.kzgw.gov.pl

[2] Gruchot A. 2006. Wpływ stabilizacji wybranych popiołów na wartość wskaźnika nośności. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Zeszyt 28, tom 1, 99-108

[3] Koś K., Zawisza E. 2012. Ocena przydatności osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego do budowy uszczelnień w składowiskach odpadów komunalnych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 11 (4), 49-60

[4] Krzanowski S. 2000. Wpływ retencji zbiornikowej na wybrane elementy środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmian reżimu przepływów w rzece poniżej zbiornika. Zeszyty Naukowe AR, 259, 28-32.

[5] Madeyski M., Michalec B., Tarnawski M. 2008. Zamulanie małych zbiorników wodnych i jakość osadów dennych. Infrastuktura i Ekologia Terenów Wiejskich, monografia, nr 11, Polska Akademia Nauk. Kraków

[6] Myślińska E. 1998. Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

[7] Rzętała M. A. 2003. Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

[8] Ochrona przed powodzią. 1975. Praca zbiorowa NOT. Dział Szkolenia i Wydawnictw. Warszawa

[9] Wiłun Z. 2000. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa

[10] Witek T., Koter M. Mapa glebowo-rolnicza Polski w skali 1:1000000. Wyd. Geolog., Warszawa 1975.

[11] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. 2010 Zadanie 8: Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych. Raport syntetyczny z prac wykonanych w 2009 r. Koordynator zadania E. Sieinski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy. www.klimat.imgw.pl

[12] www.krakow.rzgw.gov.pl. [data dostępu: 11 luty 2013 r.]

[13] www.wrotapodkarpackie.pl. [data dostępu: 13 lipiec 2013 r.]

[14] www.tvp.pl/rzeszow. [data dostępu: 13 styczeń 2014r.]

[15] www.rzeszow.pl. [data dostępu: 11 luty 2013 r.]

[16] PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[17] PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zimne. Wymagania i badania.

[18] PN-ISO 10693: 2002 Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglanów -- Metoda objętościowa

[19] PN-EN-ISO 14688: 2004 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

[20] PN-EN-ISO TS 17892: 2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Charakterystyka geotechniczna osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego

AUTORZY:
Karolina KOŚ (1)
Eugeniusz ZAWISZA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.150

SŁOWA KLUCZOWE:
zbiorniki zaporowe, osady denne, charakterystyka geotechniczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/373

DOI:
10.7862/rb.2015.150

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.150

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności