Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.89, DOI: 10.7862/rb.2015.89

POMIAR WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNEJ APARATURY POMIAROWEJ – ANALIZA WYNIKÓW

Anna ZASTAWNA-RUMIN, Katarzyna NOWAK

DOI: 10.7862/rb.2015.89

Streszczenie

Celem artykułu jest weryfikacja parametrów termicznych materiałów budowlanych
otrzymanych przy użyciu dwóch różnych metod pomiarowych. Metody pomiarowe
parametrów termicznych można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
metody stacjonarne (realizowane przy ustalonym strumieniu cieplnym) oraz metody
niestacjonarne (realizowane przy nieustalonym strumieniu cieplnym). W artykule
analizowano możliwość prowadzenia stosunkowo szybkich badań przy
użyciu urządzenia przenośnego, którego działanie oparte jest na metodzie dynamicznej.
Wyniki porównywano do wartości otrzymanych z pomiarów wykonanych
metodą stacjonarną w bardzo dokładnym i rekomendowanym aparacie płytowy.
Badaniom poddano próbki popularnie stosowanych materiałów dociepleniowych
tj.: sztywnej pianki poliuretanowej, styropianu i wełny mineralnej (mat
miękkich oraz twardych płyt) o grubościach 4 – 6 cm i 10cm. Analizowano także
możliwość stosowania różnych rodzajów sond pomiarowych, które współpracują
z urządzeniem przenośnym. Dużą zaletą urządzenia przenośnego jest możliwość
jego użycia podczas badań polowych. Niestety przeprowadzona analiza wykazała,
że w przypadku materiałów termoizolacyjnych dokładność tej metody można
uznać za wysoką jedynie w przypadku warstw o grubości 10 cm. W przypadku
cieńszych warstw materiału (ok.5 cm) uzyskane wyniki mogą być obarczone
znacznym błędem. Na podstawie przeprowadzonych badań dla wąskiego zakresu
materiałów termoizolacyjnych zaobserwowano, iż wyniki uzyskane z pomiarów
wykonanych przy użyciu przyrządu Isomet są w większości przypadków wynikami
zawyżonymi (w porównaniu z wynikami otrzymanymi z pomiarów w aparacie
płytowym jak i wartościami zawartymi w specyfikacji producenta).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] E. Radziszewska – Zielina, Analiza porównawcza parametrów materiałów termoizolacyjnych
mających zastosowanie jako termoizolacja ścian zewnętrznych, Przegląd
budowlany 4/2009
[2] C. Oleśkowicz – Popiel, J. Wojtkowiak, Eksperymenty w wymianie ciepła,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
[3] W. Miękina, S. Chudzik, Pomiary parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych
– przyrządy i metody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa 2004.
[4] J. A. Pogorzelski, Fizyka cieplna budowli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1976.
[5] T. Kisilewicz, A. Wróbel, Diagnostyka termowizyjna przegród w niestacjonarnych
warunkach brzegowych. Fizyka budowli w teorii i praktyce, Czasopismo Naukowe
tom IV, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) ze późniejszymi zmianami.
[7] Instrukcja do urządzenia FOX 314
[8] Instrukcja do urządzenia ISOMET 2114
[9] G. Desogus, S. Mura, R. Ricciu, Comparing different approaches to in situ
measurement of building components thermal resistance, Energy and Buildings 43
(2011) 2613–2620.
[10] V. Gori, C. A. Elwell, C. Scott, C. Rye, R. Lowe, T. Oreszczyn, Inferring the
thermal resistance and effective thermal mass of a wall using frequent temperature
and heat flux measurements Energy and Buildings 78 (2014) 10–16.
[11] P. J. Bjørn, Traditional state-of-the-art and future thermal building insulation
materials and solutions – Properties, requirements and possibilities, Energy and
Buildings 43 (2011) 2549–2563.
[12] H. Garbaliństka, M. Bochenek, Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna
materiałów ściennych, Czasopismo Techniczne 2011. Zeszyt 11 :89 – 96.
[13] M. Sobolewski, K. Prekiel. Możliwości badawcze materiałów izolacyjnych w aparacie
płytowym na przykładzie polistyrenu ekstradowanego. Czasopismo
Techniczne Zeszyt 2012. 3: 388 – 394.
[14] L. Żabski, J. Papiński Pianki PIR – nowy typ izolacji typu sztywna pianka
poliuretanowa, Izolacje 6 2012 (167.
[15] M. Rutowicz, Wykonanie izolacji cieplnych z pianki poliuretanowej, Materiały
Budowlane 7/2012
[16] P. Cieślewicz, Nowoczesne termoizolacje przyszłości, Materiały Budowlane,
5/2012

Podsumowanie

TYTUŁ:
POMIAR WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNEJ APARATURY POMIAROWEJ – ANALIZA WYNIKÓW

AUTORZY:
Anna ZASTAWNA-RUMIN (1)
Katarzyna NOWAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.89

SŁOWA KLUCZOWE:
współczynnik przewodzenia ciepła, przewodność, badania parametrów
termicznych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/357

DOI:
10.7862/rb.2015.89

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.89

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności