Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.82, DOI: 10.7862/rb.2015.82

EKSPOZYCJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY ANTYCZNEJ NA PODSTAWIE WŁASNYCH PRZYKŁADÓW

Wojciech TERLIKOWSKI, Kacper WASILEWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.82

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza sposobów ekspozycji antycznych zabytkowych obiektów
architektonicznych oraz odpowiadających im zabiegów konserwatorskich
i restauratorskich. Na podstawie międzynarodowych traktatów, badań własnych
oraz własnego doświadczenia w pracach konserwatorskich na wykopaliskach archeologicznych,
autorzy dokonują opisu różnych sposobów prezentowania elementów
dziedzictwa kulturowego jakim są antyczne zabytki. Wprowadzony zostaje
podział antycznych obiektów ze względu na stan zachowania konstrukcji do
czasów dzisiejszych, uwzględniający zarówno obiekty, które przetrwały w bardzo
dobrej kondycji technicznej jak i obiekty, które nie przetrwały do dziś w formie
innej niż opisy lub wizerunki oraz inne stany pośrednie. Przedstawione sposoby
ekspozycji obiektów architektonicznych obejmują parki archeologiczne oraz inne
formy prezentacji, między innymi rekonstrukcje rzeczywiste i rekonstrukcje wirtualne.
Analiza działań konserwatorskich przedstawia działania charakterystyczne
dla różnych stopni zachowania obiektów oraz różnych sposobów ich planowanej
prezentacji. Została zobrazowana przykładami z doświadczenia autorów z wykopalisk
prowadzonych na terenie Europy i Azji. W artykule zwrócono szczególną
uwagę na potrzebę interdyscyplinarnych badań obejmujących nie tylko konserwowany
obiekt, ale i jego otoczenie oraz podobne obiekty o zbliżonej technologii
i technice wykonania. Takie badania są niezbędne w celu zachowania odpowiedniego
poziomu autentyczności i wiarygodności historycznej podczas prac konserwatorskich
i restauratorskich. Wskazano także wpływ jaki ma poprawnie przeprowadzona
konserwacja i odpowiednio przygotowana ekspozycja zabytkowych
obiektów architektonicznych na rozwój gospodarki lokalnej oraz na realizację zasad
zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: 
1 Autor do korespondencji: dr inż., Politechnika Warszawska

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, Lozanna
1990.
[2] Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r., Dziennik Ustaw1996 r., Nr 120, poz. 564.
[3] Terlikowski W.: The Specificity of Research, Conservation and Reconstruction of Real
and Virtual Early Christian Basilicas in Palmyra, Syria. PROHITECH’14, 7-9 May
2014, Antalya-Turkey, Proceedings of the 2nd International Conference on Protection of
Historical Constructions, Editors Federico M. Mazzolani, Gulay Altay, Bogazici University
Publishing 34342 Beebek, Istanbul Turkey, ISBN NUMER: 978-975-518-361-
9, PUBLISHING NUMBER:1103, p.699-705.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 r.,
Nr 75 z późniejszymi zmianami.
[5] Marecki A., Wasilewski K.: A Virtual Reconstruction of an Unknown Roman Bridge
from the 1st Century A.D. PROHITECH’14, 7-9 May 2014, Antalya-Turkey, Proceedings
of the 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, Editors
Federico M. Mazzolani, Gulay Altay, Bogazici University Publishing 34342 Beebek,
Istanbul Turkey, ISBN NUMER: 978-975-518-361-9, PUBLISHING
NUMBER:1103, p.707-712.
[6] Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych,
Wenecja 1964.
[7] Terlikowski W., Wasilewski K.: Technical problems for maintenance and preservation
of ancient masonry structures from the point of view of the exposition in archaeological
parks for example the excavation in Tyritake in Kerch (Ukraine), PROHITECH’14, 7-9
May 2014, Antalya-Turkey, Proceedings of the 2nd International Conference on Protection
of Historical Constructions, Editors Federico M. Mazzolani, Gulay Altay, Bogazici
University Publishing 34342 Beebek, Istanbul Turkey, ISBN NUMER: 978-975-518-
361-9, PUBLISHING NUMBER:1103, p.759-765.
[8] The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage, pod
red. Hugh Denard, King’s College London, 7 lutego 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
EKSPOZYCJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY ANTYCZNEJ NA PODSTAWIE WŁASNYCH PRZYKŁADÓW

AUTORZY:
Wojciech TERLIKOWSKI (1)
Kacper WASILEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Warszawska
(2) Politechnika Warszawska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.82

SŁOWA KLUCZOWE:
parki archeologiczne, trwała ruina, międzynarodowe traktaty
o zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zasady zrównoważonego rozwoju

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/350

DOI:
10.7862/rb.2015.82

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.82

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-03-16

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności