Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
24/2/13, DOI: 10.7862/rb.2013.24

Analiza nośności i sztywności belek zespolonych w zależności od stopnia zespolenia

Witold KUCHARCZUK, Sławomir LABOCHA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.24

Streszczenie

Artykuł prezentuje analizę porównawczą nośności i sztywności belek zespolonych

stalowo-betonowych w budownictwie powszechnym, w zależności od stopnia ich

zespolenia. Celem artykułu jest przybliżenie zasad projektowania belek

z uwzględnieniem wpływu stopnia zespolenia na ich nośność i sztywność.

Zwrócono uwagę na znaczenie podparcia montażowego kształtownika stalowego

w stadium realizacji konstrukcji. Przykłady belek przyjętych do analizy dotyczą

podstawowego zakresu zastosowań stropów zespolonych. W obliczeniach

uwzględniono belki o rozpiętościach 8,0m, 12,0m i 16,0m w rozstawie 2,5m,

zespolone z płytą betonową, o całkowitej grubości 110mm, wykonaną na

poszyciu z blachy profilowanej Florstrop. Do zespolenia przyjęto łączniki

sworzniowe ciągliwe. Rozpatrywano trzy warianty stopnia zespolenia: η =1,0,

η = 0,75 i η = 0. Ciężar warstw wykończeniowych stropu i jego obciążenie

użytkowe przyjęto jednakowe. Nośność belek określono z wykorzystaniem

plastycznego rozkładu naprężeń w przekrojach. Sztywność belek zespolonych

określono z wykorzystaniem teorii przekroju zastępczego, stowarzyszonego

ze sprężystym rozkładem naprężeń. Wpływ efektów reologicznych, to jest,

pełzania betonu na ugięcia belek zespolonych, uwzględniono poprzez

zastosowanie efektywnego modułu sprężystości betonu według zaleceń normy

PN-EN1994-1-1 oraz redukcję przekroju betonu określoną stosunkiem modułów

sprężystości stali i betonu. Wyniki obliczeń pozwalają na sformułowanie

wniosków wskazujących na przewagę zalet belek zespolonych zaprojektowanych

z pełnym zespoleniem w stosunku do rozwiązań o zespoleniu częściowym. Treść

rozważań, jak i zaprezentowane w pracy wnioski dotyczą rozwiązań najczęściej

stosowanych w praktyce, to jest, belek o schemacie statycznym wolno podpartym.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Johnson R.P.: Composite Structures of Steel and Concrete. Beams, slabs, columns

and frames for buildings. Blackwell Scientific Publication 1994.

[2] PN-EN 1994-1-1. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowobetonowych.

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[3] Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków.

Arkady, Warszawa 2007.

[4] PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1:

Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[5] Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Ogólne

zasady projektowania. XXVII WPPK, str. 613-696, Szczyrk 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza nośności i sztywności belek zespolonych w zależności od stopnia zespolenia

AUTORZY:
Witold KUCHARCZUK (1)
Sławomir LABOCHA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wyższa Szkoła Techniczna Katowice
(2) Wyższa Szkoła Techniczna Katowice

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
24/2/13

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcje stalowo-betonowe, belki zespolone, zespolenie częściowe, stopień

zespolenia, nośność przekrojów częściowo zespolonych

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/35

DOI:
10.7862/rb.2013.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-04-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności